مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان عبرت پذير نيست؟
فرق بين «انسان مافوق» و «مافوق انسان» چيست؟
نقش انسان در وقوع پيش آمدها و حوادث زندگي چيست؟
آيا انسان، تركيبي از دو امر متضاد يعني: روح و لجن است؟
آيا انسان به سوي خير تمايل دارد يا شر؟
چرا انسان، سرنوشت خود را در آينده نمي داند؟
چرا همه انسان ها به زبان حضرت آدم((عليه السلام)) صحبت نمي كنند؟
آيا انسان در اجتماع حاكم بر سرنوشت خويش است يا اجتماع حاكم بر انسان است؟
نيازهاي مبرم انسان، در عصر حاضر چيست؟
تفاوت انسان با ساير حيوانات چيست؟
با توجّه به اينكه بعضي از انسان ها نقص هاي بدني دارند و يا صورت زيبايي ندارند، اينكه خداوند انسان را به زيباترين صورت آفريده به چه معنا مي تواند باشد؟
آيا انسان ها برابر آفريده شده اند؟
  1. 228 از 4632