مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مگر هارون پيامبر نبود كه موسي (ع ) او را به جانشيني خود و رهبري و امامت بني اسرائيل منصوب كرد ؟
در حديثي از پيامبر((صلي الله عليه وآله)) آمده است: «علي انت منّي بمنزلة هارون من موسي; اي علي! تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي». منزلت و مقام هارون چه بوده است؟
1ـ با وجود پهنآوري سرزمين خراسان چگونه شد كه هارون الرشيد را جلوي پاي امام رضا (ع) خاك كرده اند؟
2ـ پيامبر اكرم بعد از هجرت چه اقداماتي را انجام داده است؟
چه كسي هجرت را مبدأ تاريخ قرار داد؟
چرا خداوند به پيامبر دستور نداد كه به جاي هجرت از مكه به مدينه، به ايران هجرت كند، چون مي دانست كه در آينده در ايران انقلاب مي شود؟ چرا پيامبر در شبه جزيره عربستان مبعوث شد؟

آيا حركت تاريخي حضرت امام خميني((رحمه الله)) از نجف به پاريس را مي توان هجرت ناميد؟
مسلمانان چند بار به حبشه هجرت نمودند؟
چرا مبدأ تاريخ اسلام هجرت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) به مدينه است؟
اولين هجرت مسلمانان به كجا بود؟ پيامبر(ص) چگونه آنان را تشويق فرمودند؟
اوّلين هجرت مسلمين به كجا بود؟
حضرت محمد(ص) چند زن و چند فرزند داشت و نام آنان چه بود؟

  1. 2282 از 4632