مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر يزيد ادعا كند اگر من فرزند علي وفاطمه ( ع ) بودم مرتكب اين جنايات نمي شدم يازني بگويد اگر من هم به جاي فاطمه بودم ،به مقامي مي رسيدم جواب شماچيست ؟
از آيات قرآن به دست مي آيد كه فرزندان حضرت يعقوب اولا مومن بوده اند يا ابانااستغفرلنا ذنوبنا ( يـوسـف / 97 ) , ثـانـيا مي دانسته اند كه پدرشان پيامبر است ,پس چگونه گفتند كه پدر ما در گمراهي آشكار است . ان ابانا لفي ضلال مبين ؟
سرانجام بني قريظه به كجا انجاميد؟ علل اجراي چنين حكميچه بود؟
يوحنا كيست ؟
چرا هنگامي كه برادران نزد يوسف آمدند , او خود را به آنها معرفي نكرد تا زودتراو را بشناسند و به سـوي پـدر بـازگـردند و او را از غم فراغ يوسف درآورند ؟ و چرااصلا يوسف در اين مدت پيكي به كنعان نفرستاد تا پدر را از حال خود آگاه سازد ؟
يوسف چگونه اموال بيت المال را بطور بلاعوض به برادران خود داد ؟
آيـا نسبت سرقت آن هم به صورت كلي و همگاني به برادران يوسف دروغ نبود , مجوزاين دروغ و تهمت چه بوده است ؟
هـنـگـامـي كـه حـضـرت يـوسـف خـواسـت بـرادرش را در كـشور مصر بازداشت كند , شخصا پيمانه گرانبهاي سلطنتي را در ميان بار گندم او نهاده , سپس شخصي در ميان قافله صدازد : ايـتـهـا الـعـيـر انـكم لسارقون اي اهل قافله شما دزد هستيد با اين وضع چطور يوسف ظرف گـرانبها را در ميان بار گندم برادر گذارده و چگونه باعث شد كه قافله فلسطين كه همه برادر يوسف هستند متهم به سرقت گردند - با اين كه افترا ومتهم ساختن مردم به گناه حرام است ؟
اگـر حضرت يوسف عليه السلام داراي مقام عصمت بودند پس چرا در قرآن آمده است كه : و لقد همت به و هم بها لولا ان راي برهان ربه 000 ( يوسف / 24 ) . يعني يوسف نيز به زليخا متوجه شد و قصد نزديكي داشت ؟
اگـر يوسف عليه السلام داراي مقام عصمت و نبوت بودند پس چگونه شيطان سبب شد كه ايشان پروردگار خود را فراموش كنند ؟ 000 اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكرربه 000 ( يوسف / 42 ) .
در آيه 77 سوره يوسف ( قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل ) اشاره به دزدي يوسف ( ع ) شده است آن را توضيح دهيد .
براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
  1. 2285 از 4632