مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان با اين كه پوچي ظواهر فريبنده اين جهان را مي داند ، تحت تأثير آنها قرار مي گيرد ؟
آيا قبل از بلوغ مي توان گناه كرد ؟
چرا انسان حتّي بعد از آنكه خدا را با مطالعه و استدلال پذيرفت باز هم دچار نگراني ها يا وسوسه هايي مي گردد ! ؟
جايگاه يك جوان بعد از توبه از گناه نزد خداوند چگونه است ؟
گاهي دختران دچار عمل زشت « خود ارضايي » مي شوند ، چگونه مي توان آنها را از اين عمل باز داشت ؟
استمناء چه ضررهايي دارد ؟
آيا مضرات استمناء در منابع روائي ما ذكر شده است ؟
آيا استمناء به تجويز پزشك جايز است ؟
وقتي نهايت دو كار ازدواج و استمناء ، انزال مي باشد ، چرا حكم استمناء تحريم است ؟
به گناهي كه مي دانم حرام است دچار شده ام ، توبه را تأخير مي اندازم و راه چاره مي جويم .
راه مبارزه و ترك عادت ناپسندي مثل استمناء چيست ؟
مدّتي است به گناهي در حيطه مسائل جنسي آلوده شده ام ، فكر مي كنم ديگر اراده بازگشت ندارم ، شيوه عملي براي نجات چيست ؟
  1. 2294 از 4632