مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نيازهاي مهم انسان در روزگار ما چيست؟
آيا انسانها برابر آفريده شده اند؟
چرا خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داده است؟
چرا انسانها با اينكه مدّتهاي زيادي است زندگي كرده اند حقيقت حيات و دين براي آنان كشف نشده و همچنان در سرگرداني به سر مي برند؟ و چرا نبايد حقيقت كاملا در برابر ديدگان آنان باشد؟
آيا انسان راخداوند از بين مي برد يا طبيعت؟
آيا انسان مي تواند موجودي را خلق كند؟
آيا نوع انسان پس از خلقت آدم و حوا تكامل يافته است؟
آيا موجودي به نام انسان كه در كره زمين زندگي مي كند، در هيچ كجاي ديگر كهكشان ها وجود ندارد؟
فسيل هاي به دست آمده نشان مي دهد كه موجوداتي شبيه انسان قبل از حيات نوع انسان مي زيسته اند و نيز در رواياتي آمده است كه پيش از حضرت آدم((عليه السلام)) موجوداتي شبيه انسان بر روي زمين مي زيسته اند. آيا اين امر نظريه «تكامل انواع» را تأييد نمي كند؟
آيا انسان از اتم به وجود آمده است؟
فرق انسان با فرشتگان چيست؟
چرا مي گوييم انسان به خود ظلم كرده است؟
  1. 230 از 4632