مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حديثي كه درباره فطرس(فرشته اي كه گفته شد از انجام فرمان الهي سستي ورزيد) نقل شده است، صحيح است؟
درباره ي حديث دعوت عشيره و حديث سفينه و حديث حق و حديث منزلت توضيح فرماييد؟
دو حديث درباره حضرت فاطمه زهرا((عليها السلام)) بيان كنيد؟
حديث «مَنْ بَكي اَؤاَبْكي اَؤتَباكي وَ جِبَتْ لُه الْجَنَّة» چگونه بايد معني شود؟
در حديثي آمده است: «عبادت داراي هفادت جزء است كه افضل آنها طلب روزي حلال است.» اين حديث چه معنايي دارد؟
الف) منابع حديثي معتبر كه قابل استفاده براي عموم افراد و زندگي باشد، معرفي نماييد. ب) چه مراكزي پاسخگوي سؤالهاي حديثي ميباشد؟دركتابي چنين حديثي از پيامبر(ص) خواندم: هر مؤمني را هفتاد زوجه از حوريان ميدهند و چهار زن از آدميان كه ساعتي با حوريه و ساعتي با زن دنيايي و ساعتي با خود خلوت ميكند... طبق اين حديث بايد گفت بهشت در اصل ساخته شده براي مردان. آيا زنان براي خود نعمت هايي ندارند؟ هم چنين طبق اين حديث بايد زنان در بهشت چهار برابر مردان باشند.

منظور پيامبر اكرم(ص) از حديث ذيل چيست؟ در امت پيامبر(ص)سه چيز وجود ندارد: رهبانيت، جهان گردي، خاموشي (سكوت).

منظور پيامبر اكرم(ص) از حديث ذيل چيست؟ در امت پيامبر(ص)سه چيز وجود ندارد: رهبانيت، جهان گردي، خاموشي (سكوت).

در حديثي از پيامبر اكرم 6آمده : . مگر نه اين است كه زن و مردنزد خدا يكسانند و راه كمال براي همه باز است . چرا تنها چهار زن به كمال رسيده اند؟

منظور از حديث قدسي و ثقلين چيست؟

: الاًول : هل صحيح ان قول « الجنّة تحت أقدام الاُمهات » ليس حديث النبي صلي الله عليه وآله وما الدليل ؟
السؤال الثاني : كيف نوفق بين ما قيل ان صحيفة سعد بن عبادة مطابقة لصحيفة عبدالله بن اُبي أوفي بما أن عبدالله كتبها بيده ؟
السؤال الثالث : كيف تكون العنة رحمة في حق الملعون في حديث المتشبهين والمتشبهات ؟
السؤال الرابع : ما هي الفائدة الصحية في النهي من الاًكل في آنية الذهب ؟
  1. 2308 از 4632