مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فرازهاي شانزدهم تا بيستم خطبه صد و چهل و سوم نهج‎البلاغه كه درباره اثرات توبه و استغفار بيان شده چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و هشتم تا سي و دوم خطبه صد و چهل و سوم نهج‎البلاغه كه درباره پناه بردن به خدا در شرايط سخت بيان شده چيست؟
تفسير خطبه صد و چهل و دوم نهج‎البلاغه كه امام علي در آن به مذمت كساني كه به جاي انفاق مال در راه خدا، آن را به افراد پست مي‎دهند چيست؟
تفسير فرازهاي سي و هفتم تا چهل و هشتم خطبه صد و چهل و سوم نهج‎البلاغه كه در آن از خداوند طلب بخشش و باران مي‎كند چيست؟
تفسير فرازهاي سوم و چهارم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي به حمد و ستايش خداوند پرداخته و از او براي طرد شيطان ياري مي‎جويد چيست؟
تفسير فرازهاي پانزدهم تا بيستم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه امام علي مردم را از عذاب و انتقام بيم داده از مستي نعمتها بر حذر مي‎دارد چيست؟
تفسير فراز هيجدهم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه در تحذير مردم از افتادن در دام فتنه و آشوبها بيان شده چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و يكم تا بيست و هفتم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه در آن آثار شوم فتنه و وارثان آن بيان شده است چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و هشتم تا بيست و نهم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه به عاقبت فتنه‎انگيزان (طلحه و زبير) اشاره دارد چيست؟
تفسير فرازهاي سي‎ام تا سي و چهارم خطبه صد و پنجاه و يكم نهج‎البلاغه كه به عواقب شوم فتنه پرداخته چيست؟
تفسير خطبه صد و چهل و يكم نهج‎البلاغه كه در آن امام مردم را از شنيدن غيبت نهي فرموده و چگونگي تميز بين حق و باطل را شرح مي‎دهد چيست؟
تفسير فرازهاي هشتم تا دوازدهم خطبه صد و چهل و نهم نهج‎البلاغه كه در آن امام علي مردم را به شريك قرار ندادن براي خدا و پيروي از سنت پيامبر توصيه مي‎فرمايد چيست؟
  1. 2327 از 4632