مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟
آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟
آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست
1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟
آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
فلسفه حجاب چيست؟در مورد پيروان اديان غير اسلام (مانند مسيحيت) كه در كشورهاي خارجي زندگي ميكنند و هيچ محدوديتي نداشته خصوصاً خانمها كه حجاب را رعايت نميكنند و اصلاً انجام گناه براي آنها مفهومي ندارد، هميشه اين سؤال براي من مطرح بوده كه عالم بعد از مرگ اين افراد چگونه است؟ آيا به بهشت ميروند؟ اگر بنا باشد كه ما تمام سختيهاي اين دنيا را براي تضمين آخرت خود تحمل ميكنيم با آنها كه بدون هيچ محدوديتي در اين دنيا زندگي ميكنند مساوي باشيم، اين نظامي عادلانه نيست. از طرف ديگر آنها نيز تقصير ندارند زيرا خدا خواسته آنها در غرب متولد شوند و با همان تربيت خانوادگي رشد كنند و شايد تا زمان مرگ ديني به نام اسلام نشنيده باشند و با فرض اين كه اطلاعاتي هم در مورد اسلام داشته باشند براي آنها سخت است كه دين خود را تغيير دهند. لطفاً جواب كامل دهيد.الف ـ آيا چادر براي زن الزامي است؟ و اگر چادر سر نكند چه ميشود؟ ب ـ آيا حجاب زن با چادر و مقنعة بلند كامل است؟ در صورت كامل بودن، پس چه الزامي در پوشيدن چادر ميباشد؟شخصي از شهر مدينه وصيتنامهاي فرستاده كه مشتمل بر مطالب زير ميباشد: پيامبر اكرم (9) را در خواب ديدم كه به من فرمودند: حاج شيخ احمد در اين هفته شصت هزار نفر مردهاند در حالي كه يك نفر هم ايمان نداشتند، مردم احكام شرع را رعايت نميكنند، زنان حجاب اسلامي را رعايت نميكنند و ... به مردم اعلام كنيد پرهيزگار باشيد كه قيامت نزديك است. رسول اكرم (9) فرمودهاند: هر كس اين مطالب را بخواند يا چاپ كند در روز قيامت من به شفاعت او ميآيم. و هر كس به آن بياعتنايي كند، خداوند او را از رحمت خود محروم مينمايد. بعد شيخ احمد گفته اگر اين نوشتهها دروغ باشد خداوند مرا لعنت كند. هر كس 100 برگ از اين مطالب را چاپ كند، 14 روز خوشحالي ميبيند شخصي چنين كاري كرد و مقدار زيادي پول استفاده كرده و هر كس آن را دروغ شمرده، خود يا يكي از اهل او مرده است. لطفاً بفرماييد آيا مطالب فوق صحت دارد؟ و مورد تأييد علما ميباشد يا خير؟ وظيفه ما در برخورد با اين گونه موارد چيست؟  1. 2332 از 4632