مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا پيامبر اسلام(ص) همسران متعددي داشت؟ فلسفه تعدد زوجات آن حضرت را بيان كنيد.

چرا با وجود اين كه هر زني به طور طبيعي از آمدن رقيب در زندگي خود متنفر است و هوو موجب كينه و اختلاف در زندگي مشترك است، باز شرع مقدس، تعدد زوجات را جايز دانسته است؟

براساس شنيدههاي من ديدن زنان غير مسلمان حجاب در تلويزيون اشكالي ندارد اما آيا ديدن زن مسلمان عرب بدون حجاب كه در سريالهاي تلويزيوني ببينيم اشكالي ندارد؟

آيات حجاب زنان كدام هستند، آيا به چادر اشاره شده است؟

مبارزه با مفاسد اجتماعي از قبيل بدحجابي چگونه بايد صورت گيرد؟

اگر پدر شوهري مهريه عروسش را از زميني قرار داده باشد و حال مقداري از زمين را فروخته و مهريه عروس را داده باشد، آيا عروس باز ميتواند مهريه خود را از آنها مطالبه نمايد؟

زنان به غير از حجاب از چه راه هايي ميتوانند راه حضرت فاطمه(س) را ادامه دهند؟

آيا رقصيدن خانمها در مراسم عروسي يا تولد حرام است، چرا؟

براي از بين رفتن مسئله بدحجابي در جامعه چه بايد كرد؟

شبهه استفاده مرد از مهريه بخشيده شده توسط زن به او در آيه 4 سوره نساء

آيا قانون منع حجاب در فرانسه با قانون اساسي آن هماهنگ است؟

با وجود شرايط بدحجاب امروز دوست دارم خيلي كم بيرون روم، ولي به خاطر عادت به آن اين كار برايم مشكل است. چه كار كنم؟

  1. 2335 از 4632