مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در زمان پيامبران قبل از پيامبر اكرم(ص) حجاب و پوشش زنان بوده يا خانم ها در ان دوران ملزم به رعايت حجاب نبودند؟

نگاه كردن به زنان غير مسلمان بي حجاب در صورتي كه به گناه نميافتد اشكال دارد؟

آيا مي توان گفت علت گسترش فساد و بي حجابي كه شاهد آن هستيم، پس از انقلاب اسلامي ايران فقط تهاجم فرهنگي بوده است؟ آيا مي شود روزي بيحجابي در ايران از بين برود؟

چه كنيم كه از خطر بيماري افسردگي و نگراني در امان باشيم؟ هر چه تلاش مي كنم كه اندوه را از وجودم بيرون كنم، نمي توانم. لطفاً ارشاد فرماييد.

همسرم براي آينده زندگي ما نگراني است و مي گويد ما با درآمد كم و خرج زياد در آينده با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد. چگونه مي توانم نگراني را از او دور كنم؟

همسرم دوست ندارد هيچ كس حتي دشمن از او ناراحت شود. آيا اين فكر و روش صحيح است؟

آيا دفاع از ناموس به اين معنا است كه اگر شخصي به همسرم خيره شود، بايد ا او دعوا كرد و او را تنبيه نمود؟ اگر حرف زشتي بر زبان جاري كرد، چگونه بايد با آن شخص برخورد كرد؟

خانم شاغلي كه حقوق خوبي دارد، اما شوهرش چك و پول او را تماماً در اختيار خود گرفته و اجازة هيچ گونه دخل و تصرف را ندارد، ناچار است براي تأمين هزينههاي خود هم چنين كساني كه سرپرست ندارند،گاه از جيب شوهرش پول بردارد. اين كار چه جنبهاي دارد؟ آيا دزدي محسوب نميشود؟

زدن ارگ در مجلس عروسي چه حكمي دارد؟

نامادري ام برخورد مناسبي بامن و برادرانم ندارد. از ناسزا گفتن به ما و مادر مرحوممان ابايي ندارد و به طور كل اخلاقي تند دارد. لطفاً بگوييد چگونه بايد با او برخورد كنم؟

حدود سه سال است نامزد گرفته ام و 20 ماه خدمت سربازي كرده ام. بي پولي و بيكاري و بيچاره گيام مرا به فكر خودكشي انداخته است، ولي ترس از خدا و تنهايي نامزدم مرا از اين كار بازداشته است. لطفاً به من كمك كنيد.

مادري هستم كه چهار فرزند دارم (دو پسر و دو دختر) و شوهرم سيكل دارد و دفتردار مدرسه است، دلم ميخواهد فرزندانم تحصيل كرده باشند، ولي آنها خيلي اذيت ميكنند و ... لطفاً ما را راهنمايي كنيد؟

  1. 2338 از 4632