مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بشر داراي نيازهاي ثابتي نيز هست؟
چرا خداوند ، در انسان هواهاي نفساني قرار داده است؟
چرا انسان عبرت پذير نيست؟
آيا انسان به سوي خير مي گرايد يا شر؟
نيازهاي مهم انسان در روزگار ما چيست؟
آيا انسانها برابر آفريده شده اند؟
با توجّه به اين كه برخي انسانها نقص هايي در بدن دارند يا صورتي زيبا ندارند ، معناي اين كه خداوند انسان را به زيباترين صورت آفريده چيست؟
در قرآن كريم ( سوره نحل ، آيه 78 ) آمده است كه انسان هنگام به دنيا آمدن هيچ چيز نمي داند ، اين مطلب چگونه با فطري بودن شناخت خداوند سازگار است؟
امور فطري و غير فطري را چگونه مي توان از يكديگر باز شناخت؟
آيا موجودات ديگر نيز مانند حيوانات و گياهان مي توانند به كمال برسند؟
بالاترين درجه انسانيّت چيست؟
آيا بشر در آخرت نيز مسير تكامل را طيّ مي كند؟
  1. 234 از 4632