مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زن در حالي كه با چادر مي خواند، آيا لازم است زير چادر روسري داشته باشد؟

دختري 32 ساله، داراي مدرك ليسانس، فوق العاده حساس و زود رنج هستم. محنتها و تلخي هاي بسيار ديده و خواستگار هاي نسبتاً خوبي داشتم، ولي به خاطر رفتارهاي نادرست خانواده ام رد كردم. حواس پرتي كه در نماز و عدم حضور قلب و مشكلات عديدة روحي ديگر... نياز بهراهنمايي شما دارم.

فعلاً دو منزل داريم كه بابت يكي از آن ها مقروض هسيتم. اگر اوّلي به فروش نرسد، آيا شوهرم نسبت به پرداخت خمس آن بايد وصيت كند؟

مردي در زمان طاغوت كارمند گمرك بوده، بعضي وقت ها از وسائلي كه وارد مي شده مانند عروسك، پارچه و اسباب بازي، به خانه مي برده است. حالا تكليف او يا فرزندانش پس از مرگ او چيست؟

در عروسي برادرم نوار مبتذل پخش مي شد. اگر پدر و مادرم اجازه بدهند برويم، اشكال دارد؟

من زني خانه دار هستم كه همسرم را از دست دادهام و حالا به خاطر گراني و خرج زياد مجبورم سر كار بروم، در حالي كه همسر من در زمان زندگياش راضي نبود كار كنم. آيا با رفتن من به كار، روح همسرم آزرده ميشود. از نظر شرعي چه تكليفي دارم؟

ساختن عروسك و انجام نمايش هاي عروسكي شرعاً چگونه است؟

آيا خداوند عروسك سازي را نهي كرده است؟ آيا از نظر شرع ساختن عروسك به شكل و هيئت زنان اشكال دارد؟

خداوند به زنان مسلمان دستور داده حجاب را رعايت كنند. چرا ما غير مسلمانان را مجبور به حجاب مي كنيم؟

آيا پخش فيلمي مانند مدير كل به جز فساد و رواج بي حجابي ره آورد ديگري دارد؟

در مجلس عروسي كه بنده نيز در آن شركت داشتم و با حجاب كامل نبودم و از آن مجلس فيلم برداري شد، اگر كسي كه مرا مي شناسد و نامحرم است، فيلم را ببيند، آيا گناهكار محسوب مي شوم؟

دوست صميميام به خاطر مهاجرت به مكاني كه مردم آن جا به خدا و ائمهعليهمالسلام عقيده نداشتند و به روحانيون تهمت ميزنند و حجاب را رعايت نميكنند، تغيير پيدا كرده است. براي اصلاح و هدايت او چه كنم؟

  1. 2340 از 4632