مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وظيفة ما در مجالس عروسي كه همراه با رقص، ساز و ترانه است چيست؟ آيا شركت در مجالس عروسي خويشان بااين كيفيت حرام است؟ مراسم عروسي چگونه برگزار شود تا مرضيّ خدا قرار بگيرد؟

چرا حضرت علي(ع) در نامة31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش ميفرمايد: كه زنان را در پرده حجاب نگه دار تا نامحرمان را ننگرند، زيرا سخت گيري در پوشش عامل سلامت و استواري آنان است. اگر چنين است، پس چرا فقها مي گويند: زن مي تواند بيرون از خانه كار بكند؟ ثانياً چگونه سخت گيري عامل سلامت و استواري زن است؟

اينجانب عضو پايگاه مقاومت بسيج در سال 79 در درگيري با اراذل و اوباش گوش يكي از آن ها را گاز گرفتم تا خودم را از دست آن ها نجات دهم،ولي اين منجر به قطع حدود نود درصد از لاله گوش چپ وي شد. مدت كوتاهي به خاطر عاجز بودن از توديع وثيقه به زندان رفتم و بعد از آزادي از زندان با تلاش توانستم در سال 81 در دانشگاه تبريز قبول شوم. فعلاً دانشجو هستم. در تاريخ 4/2/82 طي دادنامه ابلاغي به پرداخت حدود هشت ميليون تومان ديه (نود درصد از نصف ديه كامله) محكوم شدم. خانواده ام فقيرند و توانايي پرداخت ديه را ندارند. فشار روحي و رواني ناشي از اين بحران موجب از بين رفتن زندگي ام شده، خواهشمند است مرا راهنمايي كنيد.

من كه سيده هستم، ميتوانم در عروسي خودم يا در مجالس عروسي برقصم؟ (مقلد آيت اله خامنهاي هستم)

در مراسم عروسي و تالارها شعبده بازي مي كنند. آيا اسلام اين كار را ميپذيرد؟ آيا پولي كه به دست مي آورند حلال است؟ در مورد نمايش سيرك توضيح دهيد.

اگر چادر نماز نازك باشد و دست ها در زير چادر از مچ به بالا بي پوشش باشد، آيا نماز باطل است؟

چه عاملي باعث شده جلوي بي حجابي كه به طور وسيعي جامعه را فرا گرفته و به فرهنگ منحط غرب نزديك مي شويم، گرفته نشود و اين قدر نيروهاي انتظامي در برابر آن بي خيال باشند؟

شوهرم آدم خوبي است، ولي متأسفانه زياد مقيد به انجام امور ديني نيست. گاهي نماز مي خواند و گاهي نماز نمي خواند، ولي با عقايد و اعمال مذهبي مخالف نيست. در اين باره مرا راهنمايي كنيد.

پدرم خواستگارانم را رد مي كند و براي هر كدام عيبي مي تراشد و بعضي مي گويند با او مقابله فكري كن و ... وقتي به ايشان گفتم. پدر گفت كه خودشان بهتر ميدانند چه كسي را به دامادي بپذيرند. من هم به احترام پدرم ساكت ماندم و دخالتي در اين مورد نكردم و امور خود را به خدا واگذارده ام. به نظر شما كار من صحيح است؟

نزديكي براي مرد و زن از پشت گناه دارد؟ چرا گفته مي شود هنگام آميزش به عورت يكديگر نگاه نكنيد؟

امامعليهالسلام در نهجالبلاغه در نامه 31 فرمود: زن ريحانه است، نه قهرمان. او را در پرده حجاب نگاهش دار. آيا همه زنان اين گونهاند؟ مگر همه مردان در امور سياسي لايقند؟ چراحضرت با آن همه گستردگي فكر و انديشه اين گونه در مورد زنان سخن گفته است؟

نعمات مادي بهشت براي چيست؟ آنجا كه محل لقا و وصلت الهي است؟ آيا براي عرفا حجاب است يا براي عوام مؤمنان؟

  1. 2341 از 4632