مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر شوهر به زنش دروغ بگويد يا كلك بزند و پشت سرزنش بد گويي كند و با پدر و مادرش برنامهريزي نمايند كه پدر و مادر خانمش را اذيت كنند، وظيفه زن نسبت به شوهرش چيست؟

در كتابي خواندم كه اگر پدر يا مادر شوهر به شوهر بگويند كه زنت را طلاق بده، بايد زنش را طلاق دهد! آيا اين درست است؟

چه كنيم همسر و مادر و محصل خوبي باشيم؟

همسرم توجهي به من ندارد، اما با همكارانش رفتاري صميمي دارد. او بسيار تعصبي است به طوري كه نمي توانم با برادر شوهرم احوالپرسي كنم، ولي خود روابط گسترده اي با نامحرم دارد. مرا راهنمايي كنيد؟

آيا ديدن فيلم عروسي فاميل يا دوستان كه در آن آهنگ و رقصيدن هست، فقط صرف تجديد خاطرات اشكال دارد؟

چگونه آيه حجاب و سوره حمد توحيد و كوثر نازل شد؟

آيا زن حق دارد مرد را طلاق دهد؟

اگر شوهر از همسر چادريِ خود بخواهد كه در بعضي مكان ها با مانتو و روسري بلند و كاملاً پوشيده ظاهر شود آيا انجام اين درخواست موجب معصيت است؟

اگر انسان در مراسم عروسي به خاطر ترس از تمسخر ديگران، نه به خاطر لذت، مجبور باشد رقص ديگران را نگاه كند، آيا باز گناه كرده است؟

دختري 25 ساله هستم كه هشت ماه پيش با پسري 32 ساله عقد بسته ام ولي خانواده ام از شوهرم و شوهرم از خانواده ام بد مي گويند. نمي دانم از كدام طرفداري كنم. يك ماه پيش شوهرم برادرش را از دست داده و با سردي برخورد مي كند. نمي دانم آيا به فكر تشكيل زندگي باشم؟

حكم رفتن به مجالس عروسي كه در آن نوازندگان آهنگ(اركستر) وجود دارد چيست؟ رفتن به مجالسي كه در آن گناه انجام مي گيرديا احتمال انجام گناه وجود دارد چه حكمي دارد؟

رقص مرد براي مرد و رقص زن براي زن كه معمولاً در مجالس عروسي انجام مي شودآيا از نظر شرعي اشكالي دارد؟

  1. 2348 از 4632