مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در 16 سالگي به اجبار و تحميل پدر و برادر به همسري شخصي در آمدم ولي به طلاق انجاميد. اكنون از طرف خانوادة شوهر سابقم و نيز خانوادة خودم زير فشار قرار دارم. خواستگاري جديد براي آمده است. چه بايد بكنم؟

اطاعت از دستور پدر و مادر بر اساس موازين شرع تا چه حدّ است مثلاً پدرم مي خواهد به فلان ميهماني يا منزل فاميل بروم ولي بنابر خواست و انديشه خود صلاح را در اين مي دانم كه نرم. آيا در اين موارد سرپيچي از فرمان پدر و مادر محسوب نمي شود؟ آيا به چيزي كه حق مي دانم عمل كنم هر چند پدر و مادرم مخالف باشند؟

در منطقه ما رسم اين است كه براي جشن عروسي چهار شب مردم دور هم جمع مي شوند و با نوارهاي ترانه به رقص مي پردازند. مراسم عروسي را با توجه به رسم منطقه چگونه برگزار كنيم كه موازين شرعي مراعات شود؟

دوستم با اين كه چادري با شخصيتي است، ولي نسبت به شهدا، امام خميني و مقام معظم رهبري بدگويي مي كند هر قدر نصيحتش مي كنم بي فايده است؟ براي راهنمايي او چه كنم؟

حجاب چيست و محجبه كيست؟ حد و حدود مانتو چقدر است؟

چرا گروهي كه غرق در معصيت و نافرماني خدا و متجاوز به ناموس مردم حتي زنان شوهر دار مي شوند. صاحب فرزند مي گردند، اما برخي افرادي كه خدا را در همه كارها ناظر بر اعمال خود مي دانند و با ارادت خالصانه به اهل البيت (عليهم السلام) خود را مقيد به مسايل مذهبي مي دانند براي فرزند دار شدن گرفتار دكتر و بيمارستان ها هستند؟!

پيرامون اختلافات زن و شوهر، سرد مزاجي زن و ابراز ناخرسندي از ديدار شوهر يا بودن با شوهر راهنمايي بفرماييد.

هرگاه براي متوفي هر يك از پدر و مادر به تنهايي باشند همة مال براي او است، ولي براي مادر يك سومِ مال به فرض است و بقية آن به ردّ است منظور از فرض و ردّ چيست؟ توضيح دهيد.

فردي به خواستگاري ام آمده كه به او هيچ علاقه اي نداردم. داراي بيماري پوستي (برص) مي باشد و نيز خسيس بوده و پدرش اخلاق تندي دارد و روي خانواده اش دست بلند مي كند. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

آيا كسي كه تا آخر عمر همسر اختيار نمي كند و راه عفاف را پيش مي گيرد، درجة عبادتش كم تر از افراد متأهل است؟

چند وقت پيش فرزند كوچكم از مشمايش مقداري نم داده و روي فرش راه رفته بود. اين باعث شد كه تمامي فرش را بشويم. باعث رنج و زحمت خود و خانواده ام شد و تأثير بدي در اخلاق و رفتارم گذاشت نمي دانم چه كنم؟

از سال 75 خواستگاري دارم كه از ناحية دو پا فلج مي باشد، ولي خانواده ام به وصلت من با او راضي نيستند. او خيلي اصرار مي كند. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

  1. 2350 از 4632