مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

جوايزي كه تهيه مي كنيد از چه منبعي است؟ آيا با چادر نمازي كه به عنوان هديه مي فرستيد نماز خواندن درست مي باشد؟

مسابقات كشتي كه از تلويزيون پخش مي شود آيا زنان و دختران مي توانند به بدن آن ها نگاه كنند؟

دختر شانزده ساله ام و در رشتة علوم انساني تحصيل مي كنم. سه ماه پيش پسر عمومي از من خواستگاري كرد. بعد از سه هفته پدر و مادرش در مورد مهريه مخالفت هايي داشتند و همين امر باعث شد كه با ما حرفي نزنند. در اين شرايط با روحيه اي كه دارم متحمل شكست در تحصيل شده ام. مرا راهنمايي كنيد.

پدر و مادري نماز نمي خوانند، آيا فرزند نسبت به ايشان وظيفه اي دارد؟

آيا در مجلس عروسي اي كه در آن رقص و آهنگ هاي آن چناني هست، مي شود شركت نمود حتي اگر آن جشن متعلق به اقوام نزديك باشد؟(طبق فتواي آيت الله ميرزا جواد تبريزي)

با توجه به پايين بودن در آمد ماهانه و معالجات ممتد همسرم كه تومور مغزي دارد و همين مشكل موجب شد زندگي خود را به فروش برسانم و قسمت بيشتر درآمدم را قسط مي پردازم. نياز شديد به كمك مالي دارم.

چرا در ماه مبارك رمضان عروسي كردن اشكال دارد؟

اگر زني لباسي را كه متعلق به خودش است ولي با پول شوهرش خريداري شده بدون اجازة او ببخشد، درست است؟

امر و نهي پدر و مادر تا حدّي لازم الاجرا مي باشد؟

آيا زن مي توان بدون پوشش نزد برادر شوهر ظاهر شود؟

در خانواده اي مذهبي و مقيد به مسائل شرعي به دنيا آمده ام، امّا همسري روي تعصّبات ديني من حساسيت نشان مي دهد و با حجاب من نزد نامحرم مخالفت مي كند.

تكليف من چيست؟

اگر فردي ناخواسته و بدون غرض با فرد نامحرمي مثلاً در مجلس عروسي و هنگام رفت و آمد در راهرو به دليل ازدحام جمعيت برخورد كند، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

  1. 2351 از 4632