مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا دست دادن خواهر زن با داماد اشكال دارد؟

در اجتماع كساني هستند كه از ايمان بالايي بر خودار بوده ، ولي داراي بچه هاي كور، فلج، عقب افتاده و ... هستند. عده اي مي گويند پدر و مادر مقصرند. آيا اين گفته صحيح است؟

روابط پسران و دختران در چه حدّي آزاد است ؟ آيا از نظر مطالب درسي و آموزشي مي توانند بايكديگر صحبت نمايند؟

گاهي از پول هاي شوهرم بر مي دارم و براي روز مبادا جمع مي كنم , آيا اين كار درست است ؟ از طرفي كار شوهرم طوري است كه گاهي دانش آموزان را به اردو مي برد و وقتي با دانش آموزان دختر و مربيان آنان به اردومي ردو, اضطراب ونا امني شديدي سراسر وجودم را مي گيرد و گاهي به او بدبين مي شوم . لطفاً راهنمايي ام كنيد.

شوهرم خيلي اهل قهر است . با يك مسئلهء كوچك فوري قهر مي كند و نسبت به من بي اعتنايي مي كند. او بسيار بدبين و يك دنده است . براي تخليهء روحي خودم گاهي به قرآن رو مي آورم .

شاغل هستم و ماهيانه حقوقم به حسابم واريز مي شود و چون نيازي به آن نداريم , از آن برداشتي نمي كنم . از طرفي شوهر كه شاغل است , تمام اختيارات مرا به دست خود گرفته , حتّي دسته چك مرا برداشته است .البته او هر چه نياز داشته باشيم , تهيه مي كند>.

آيا زن در نحوهء استفاده از حقوق خود آزاد است و نيازي به اجازهء شوهر ندارد؟

با همسرم اختلاف دارم و اين سبب ميشود كه تفاهم ما در زندگي خيلي كم باشد، لطفاً مراراهنمايي كنيد و بگوييد چگونه ميتوانم به يك تفاهم مشترك با ايشان در زندگي برسم ؟

به شغل شريف معلمي مشغول هستم , اما وضعيت نابسامان اقتصادي , من و خانواده ام را سخت دچارزحمت كرده است . لطفاً فكري به حال ما بكنيد!

در خانواده ، جايگاه خود را به عنوان پسر بزرگ از دست داده ام و پدر و مادرم از برادر كوچكترم حمايت مي كنند و با من برخورد خوبي ندارند. با اين مشكل چگونه برخورد كنم؟

ايا گوش دادن به نوار مربوط به عروسي ها (مانند عاشق كه تركي مي خوانند) حرام است يا نه؟

نزديكي زن و شوهر در چه مواقعي حرام است؟ آيا در ايام شهادت امامان معصوم(ع) گناه است؟

  1. 2361 از 4632