مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا شوهر حق دارد بگويد زن بايد كاملاً در اختيار مرد باشد, چون من اين طور احساس مي كنم كه مانند برده اي در دست مرد هستم تا هر وقت بخواهد از ما كام جويي كند, لطفاً در اين مورد مراراهنمايي بفرماييد.

آيا شوهرم (نامزدم ) اين حق را دارد كه بگويد فقط بايد با من به جايي برويد نه با كس ديگري ؟

من با توجه به اين كه تازه عقده كرده ام , شوهرم مي گويد بايد كاملاً تابع حرف هاي من باشي ,مثلاً اگر پدرم بگويد نامزدت بايد كم تر به خانه بيايد, شوهرم مي گويد من حق دارم هر روز به خانهء شما بيايم يامي گويد حق نداري با مادر و خواهرت به جايي بروي ؟ لطفاً در اين زمينه مرا راهنمايي كنيد.

از اين كه به شبهات قبلي ام پاسخ قانع كننده داديد متشكرم . هر نوع كمك از من ساخته باشد, دريغ نمي كنم . توسط يكي از دوستان , براي دختر دانشجويي پيغام فرستادم و از او خواستگاري كردم . متأسفانه جواب ردشنيدم , اما گويا يكي به من مي گويد: اوتنها كسي است كه مي تواند همسر آينده ات باشد, جرئت ندارم شخصاً اظهاركنم . كسي را هم ندارم پيغام بفرستم . خواهشنمندم بگوييد چكار كنم ؟

همسرم نماز نمي خواند. از چه راهي ميتوانم او را به نماز تشويق كنم ؟

آيا چادر سر نكردن در آزمايشگاه هاي دانشگاه اشكال دارد؟

مرد براي همسرش در چه حدّي بايد امكانات زندگي را فراهم كند؟

آيا زن بدون اجازهء شوهر مي تواند از خانه بيرون رود؟ اگر نه , مجازاتش چيست ؟

چرا اجازه مي دهند زنان و دختران به ورزشگاه ها بيايند و به مردان و پسران نگاه كنند؟متأسفانه شما تا به حال تذكر نداده ايد.

حكم نگاه كردن به عكس خانم هاي خارجي غير مسلمان و بي حجاب چيست ؟

چگونه هم با خدا راز و نياز داشته باشيم و هم شوهر را راضي كنيم ؟ چرا بعضي از مردها ازدست زن خود ناراضي اند؟ نمي دانم چرا هر چه پيش مي رويم , علاقهء همسر و بچه ام به من كم تر مي شود؟

با پسر خاله ام نامزد شده ام و به نظر رفتارش خيلي متعادل نيست ; گاهي دروغ مي گويد و زماني نماز نمي خواند; سيگار هم مي كشد ونگاه هايش آلوده است , چه راه حلّي را پيشنهاد مي كند كه كارهاي ناروا را كناربگذارد, تا در آينده خوشبخت شويم ؟

  1. 2365 از 4632