مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر كسي براي شفاي مريضي يا براي ايجاد محبت بين زن و شوهر يا افراد ديگر, دعا بنويسدبه صورتي كه اين كار به عنوان شغل دوم او باشد, آيا پولي كه از اين راه به دست مي آورد, جايز و حلال است ؟

مشاهده و پخش فيلم هاي خارجي از سيماي جمهوري اسلامي ايران كه زنان با صورت آن چناني وبي حجاب در فيلم نمايش داده مي شوند چه حكمي دارد؟

به شغل شريف معلمي مشغول هستم , اما وضع نابسامان اقتصادي , من و خانواده ام را سخت دچارزحمت كرده است . لطفاً فكري به حال ما بكنيد!

آيا طلاق خلع با وجود ظلم هايي كه بعضي از مردها به زنانشان دارند, صحيح است ؟ آيا صحيح است مردي تمام اموال زنش را بگيرد تا راضي به طلاق دادن بشود. آيا شرع اين را مي گويد؟!

آيا رقص براي زن حرام است ؟ اگر چنين باشد پس تكليف شب عروسي چه مي شود؟

در فقر مالي شديد به سر مي برم . در حالي كه مسئول تربيت چهار فرزند هستم و شوهرم نه سال است كه ما را رها كرده و رفته است . لطفاً به دادم برسيد!

راه هاي انتخاب صحيح همسر چيست ؟

آيا رقص محل در عروسيها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمي دارد؟

بنده چند سالي خمس مالم را محاسبه مي كردم و مي دادم. در دبيرستان تدريس مي كنم و شوهرم سرهنگ بازنشسته است. فعلاً در آژانس كار مي كند و در خانة سازماني زندگي مي كنيم. سفر حج و عتبات به خاطر هزينة سنگين نرفته ام. مقدار اندكي پول كنار گذاشته ام براي روز مبادا. با وضع موجد آيا بايد خمس بدهم؟

وقتي خداوند ناظر بر كارها است و ما را مي بيند چرا بايد موقع نماز حجاب داشته باشيم؟ او كه مرد و زن نيست.

اگر تمام اديان از طرف خداوند است، چرا حجاب فقط در اسلام براي زنان الزامي است؟

خداوند كه در هر حال ناظر بر اعمال ما است، چرا به هنگام نماز خواندن بايد حجاب داشته باشيم و در ديگر ساعاتي كه در منزل هستيم، حجاب لازم نيست؟

  1. 2367 از 4632