مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در اصول كافي ،ج4، باب 28 آمده است: مؤمني كه حجاب قرار دهد بين خود و برادر مؤمن خود، خدا بين او و بهشت 70 هزار ديوار قرار خواهد داد كه ضخامت هر ديوار هزار سال راه باشد. آيا اين مثال ها فقط براي شناختن عظمت موضوع است يا واقعي است؟

كدام سوره به عروس و داماد، پسر و دختر، و قلب قرآن شهرت دارد، علت چيست؟ چه كسي اين نامها را براي اين سورهها انتخاب كرده است، چرا؟ آيا خواندن اين سورهها ثواب بيشتري دارد؟

نماز خواندن با بدن برهنه و لخت، البته با شورت يا شلوارك چگونه است؟ لطفاً هم لخت و هم شلوارك جداگانه توضيح داده شود و نيز اينكه چرا زنان و دختران هنگام نماز، نبايد هيچ جاي آنها پيدا باشد؟

به چه علت سورة يس، عروس قرآن است؟ چگونه محتواي اين سوره به جز ايمان به وحي قابل پذيرش ميباشد؟

فلسفه داشتن زنان متعدد چيست؟

براي رفع برخي از مشكلات از جمله از دست رفتن شغل همسرم دعا و راز و نياز زيادي كرديم ولي مشكلاتمان برطرف نشد از اين رو ميترسم دچار يأس و نوميدي شوم حال اين سؤال برايم مطرح است كه دل شكستن يعني چه؟ چطور خضوع و خشوع و ارتباط با خدا داشته باشم كه از حالت يأس و نااميدي رهايي يابم و ارتباطي را كه فرزندانم (دو پسر 12 و 11 ساله) در اين دورة بحراني با خدا داشتهاند و نذر و نيازي كه كردهاند، حفظ شود و ايمانشان سست نگردد؟ البته تا حدّي آنها را قانع كردم، ولي شما لطف كنيد و مرا راهنمايي نماييد.

با اين كه اصل حجاب در قرآن آمده، چرا در برنامههاي تلويزيوني حجاب رعايت نميشود؟ و چرا رهبر و ديگر مراجع تذكر نميدهند؟

هماكنون در جامعه، بيبندوباري، روابط نامشروع، فساد، قاچاق مواد مخدر، بياعتنايي به شعائر مذهبي، نشر فرهنگ بيگانه، زير پا گذاشتن حرمت حجاب، دهنكجي به اسلام، روي كار آمدن مطربها و رقاصها، رمالي، دعانويسي، جادوگري، جرأت پيدا كردن اراذل و اوباش و... شيوع پيدا كرده است. انجام وظيفه آمران به معروف و ناهيان از منكر با سكوت مسئولان بياثر يا كماثر است; لطفاً بفرماييد: ما با اين دهنكجيها و بياحتراميها چه كنيم، و دادمان را كجا ببريم؟

مگر دين ما يكي نيست؟ آيا دين مردم عادي با طلبه و شيخ فرق ميكند؟ ميدانيم كه دروغ گفتن گناه است، وقتي ميپرسيم ميگويند ما در قلبمان نيّت ديگري داشتيم! آيا نيّت اوليه كه ميخواهند سر مردم را كلاه بگذارند، به حساب نميآيد و گناهي براي آن نيست؟! از يك طلبه سؤال كردم آيا رقص حرام است؟ گفت: آري!، گفتم: پولي كه بعضيها موقع رقص عروس و داماد به آنها ميدهند، حرام است؟ گفت: نه! شما ميتوانيد نيّت هديه كنيد; البته داماد خودش بود! اين سؤال برايم پيش آمده كه اگر اين سؤال دربارة شخص ديگري بود، آيا پاسخ همين بود يا مردم عادي و اهل علم فرق ميكنند و براي آنها گناهي نيست؟

فردي كه به اجبار در مجلس عروسي رقصيده و از او فيلم گرفته شده با توجه به اين كه ممكن است اين فيلم براي هميشه بماند و افراد متفاوتي آن را ببينند چگونه بايد از اين گناه توبه كند؟ آيا كفاره دارد يا خير؟ شرح كامل دهيد.

فلسفة حجاب براي خانمها چيست؟ اين كه ميگويند: زن موجود جذابي است و بايد با پوشش، ديگران و خود را به گناه نياندازد، آيا توهيني به اين قشر نيست كه به آنان با ديد موجود جنسي برخورد شود؟

علت نامگذاري برخي از سورههاي قرآن مثلاً به عروس قرآن و قلب قرآن چيست؟ درباره چگونگي نامگذاري سورهها و تقسيمبندي قرآن به سوره و آيه توضيح دهيد.

  1. 2372 از 4632