مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آيه حجاب براي همة زنان مسلمان است؟

چرا خداوند در قرآن كريم، بهترين زينت زنان را حجاب آنان ميداند؟

اگر با مانتو حجاب را رعايت كنيم (به طوري كه تمام بدن را بپوشد و موهايمان بيرون نباشد); گناه منظور ميشود؟

از آيات قرآن كريم، استفاده ميشود همسران دنيايي، در بهشت با هم خواهند بود; آيا پيامبر اكرمو امام عليكه همسران متعدد داشتند فقط با حضرت خديجه و حضرت فاطمهخواهند بود يا در آن جا نيز تعدد زوجات مطرح است؟

ويژگي همسر ايدهآل چيست؟

معاني كلمات مهريه، نحله و مخنّث چيست؟ و چرا به انفاق انفاق گفتهاند؟

آية وَ كَوَاعِبَ أَتْرَابًا (نبأ،33) به دختران و زنان يك شكل و يك صورت هستند. ترجمه شده است. پرسش اين است الف ـ آيا مقصود همه زناني هستند كه در بهشتند؟ ب ـ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا از مردان يادي نشده است؟

وقتي من كتاب حجاب شهيد مطهري را خواندم، نوشته بود: اگر مقدار كمي از موي سر خانمها بيرون باشد، اشكال ندارد، ولي اين مطلب را به عموم اعلام نكردهاند، چون ممكن است زنان ـ مخصوصاً دخترها ـ سوء استفاده كنند و موهاي خود را با قصد و به مقدار زياد بيرون بگذارند. آيا آن چه در كتاب حجاب بيان شده، صحيح است و تا چه حد؟

آيا اين كار درست است كه انسان تمام شب و روز، دست از كار بكشد و به عبادت خدا مشغول باشد و به حرف پدر و مادرش گوش ندهد؟

اگر مردي دو همسر اختيار كند، آيا پسران و دختران اين دو زن با هم محرمند؟ چرا؟

رقص مردان در جشن عروسي چه حكمي دارد؟

آيا در مذهبهاي ديگر ـ غير از اسلام ـ خوانندگي زن ايراد دارد، و اين خانمهايي كه ايراني هستند و بعد از خروج از ايران، اين كار را انجام ميدهند، از دين خود خارج شده، به دين ديگري روي ميآورند يا نه، چون اين عمل را همراه با بيحجابي و بيبندوباري انجام ميدهند، كار حرامي مرتكب شدهاند؟

  1. 2373 از 4632