مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر شوهر از رفتن به مجلس روضه و اخلاق مانع شود يا فقط ظاهراً رضايت دهد و قلباً كراهت داشته باشد تكليف زن چيست ؟اگر در خانواده اي ، زن داداش را محرم خود مي دانند وبا وجود اينكه تذكر در مورد عدم محرميت از جانب عروس داده مي شود ورعايت نمي گردد ، آيا اين براي عروس حكم گناه را دارد با وجود تذكر دادن يا براي برادر شوهر؟

چگونه بايد دربين جوانان نسبت به اصل حجاب علاقه ايجاد كرد ؟

يك دختر از چه سني بايد حجاب را رعايت كند و يا از چه سني بهتر است محجبه باشد؟

1- بهترين حجاب براي زنان چيست؟ لطفاَ توضيح دهيد.

2- آيا انسان مي تواند به عكس دختر 6ساله كه سرلخت هست نگاه كند چون دختر نامحرم است يا او را ببوسد يا بغل كند؟

3- اگر كسي يك يا چند واجب را انجام ندهد مي توانيم ازاو دوري گزينيم حتي با امربه معروف ونهي ازمنكر هم قانع نمي شود؟

1- چرا وقتي كه ازآدمهاي(نسبتاً) فهميده مي پرسيم ثبت نام درحوزه علميه به نظر شما چه طوري است، تعداد زيادي ازآنها جوابشان منفي است واز سخت بودن درسها وبه تضعيف كردن فرد مي پردازند وروحيه فرد را نسبت به آن تضعيف مي كنند به نظر شماگفته هاي ايشان قابل قبول است؟

2- مردم سلحشور ما انقلاب كردند كه مردم جامعه از كارگر و رئيس همه از نظر احترام و ثروت نسبتاً با هم برابر باشند اما برعكس تضاد طبقاتي و بي حجابي درجامعه امروزي بسيار زياد شده وكسي نيست به آنها كوچكترين اعتراضي بكند

3- آيا نگاه كردن تلويزيون حرام است يا خير؟

چرا دولت نمي تواند جلوي بد حجابي را بگيرد؟

حدود 7 سال است كه زندگي مشتركم را با شوهرم آغاز كردهام ... در اين اواخر روابط ما به سردي گرائيده و من نيز بعد از يك سري مسائل ... به خانه مادرم آمدهام با وجود دختر 3 سالهاِمان در تصميم براي ادامه زندگي با همسرم مردد شدهام. لطفاً جواب را برايم پست كنيد و مرا از اين مرددي نجات بدهيد.

ما مكه حج واجب رفتييم وقتي كه ارزان بود فيش خريده بوديم شوهرم ميگفت اگر فيش رابفروشيم كلي پولدار مي شويم ولي من گوش نكردم رفتم آيا مكه من درست است يا نه ؟

چرا كساني كه مي خواهند پسرشان را داماد كنند به ظاهر زندگي و ثروت نگاه مي كنند ولي به نجابت دختر نگاه نمي كنند ؟

چرا مسئولين مانع از روابط بعضاً نامشروع واختلاطهاي آزادانه دختران و پسران در جامعه نمي شوند؟

درمورد لاله ولادن مي گويند 2 خردادي بودند، توضيح دهيد ودر مورد دكتر صفايي كه به آنها گفتهكه با حجاب باشيد آنها جواب رد دادند وبي حجاب بودند توضيح دهيد؟

  1. 2379 از 4632