مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر زني به اجبار شوهرش را دوست داشته باشد و قلباًَ كس ديگري را بخواهد همسرش چه بايد انجام دهد؟

شوهرم در مشهد متولد شده است و هم اكنون در گناباد زندگي ميكنيم.

خانه پدريشان در روستايي در 30 كيلومتري گناباد است وضعيت نماز و روزة شوهرم در مشهد و گناباد و روستاي پدريشان چگونه است؟ (قابل به ذكر است كه شوهرم در دوران كودكي 4 ماه نيز در مشهد زندگي كردهاند.)

آداب مراسم عروسي در كشور ما بايد چگونه باشد؟ و در زمان پيامبران و ائمه(ع) چگونه است؟

در يك نگاه كامل حجاب اسلامي چگونه بايد باشد و استفاده از انواع كرمها چه جايگاهي دارد و آيا اسلام به استفاده نكردن آنها تاكيد داشته است؟

چرا من وقتي يك نفر از دختران خوابگاه مان را دوست دارم دوستيم را بروز نمي دهم؟

در برخي از مراسم عروسيها نوارهاي مبتذل ترانه ميگذارند و رقاصي و پايكوبي دارند. من نيز اصلاً به اين چنين مراسماتي دوست ندارم بروم. ولي مادرم با اصرار مرا به مراسم ميبرد و ميگويد در صورت نيامدن دل مرا به درد ميآوري. وقتي با او صحبت ميكنم ميگويد به ترانه گوش نده و با خواهرانت حرف بزن و به رقصها نيز نگاه نكن با اين كه اطاعت از پدر و مادر واجب است در اين موقعيّت تكليف من چيست؟نگاه كردن به فيلمهايي كه از تلويزيون پخش ميشود، چه حكمي دارند؟ نگاه به فيلمهايي كه بي حجاب دارند و خارجي هستند، چگونه است؟با توجه به اينكه بنده و همسرم هر دو كارمنديم آيا ميتوانيم يك تاريخ واحد و مشترك را به عنوان سال خمسي خود تعيين نماييم؟

توضيح اينكه جواب اين سؤال را به صراحت در رسالهها نيافتيم و از طرفي حقوق خود را مشترك در امور منزل خرج ميكنيم و تفكيك پولها عملاً غير ممكن است و از طرف ديگر از حيلههاي مرسوم شرعي براي فرار از پرداخت خمس نميخواهيم استفاده كنيم. لطفاً با بقاء بر تقليد از امام (ره) يا رجوع كامل به مقام معظم رهبري جواب را مرقوم نماييد.مقدار وليمه و نوع آن در عروسي چگونه بايد باشد؟در مراسم عروسي بايد شادي كرد، بفرمائيد از سازهايي مثل دايره، تمپو ميتوان استفاده كرد؟اينجانب خانم خانه داري هستم كه در اوقات بيكاري خياطي ميكردم و درآمد آن را پسانداز ميكردم (شوهرم كارمند است و خمس ميدهد) و گاهي خرج ميكردم، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟دست زدن چه حكمي دارد؟ رقص مادرشوهري چه حكمي دارد؟  1. 2387 از 4632