مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا استفاده از تمبك در مجالس عروسي كه نوار روشن نيست اشكال دارد؟در محيط امروز در كوچه و خيابان يا پيش دوست و آشنا نوار ترانه وجود دارد يا در جشنهاي عروسي نوار ترانه و رقص هست. آيا گوش دادن يا همان شنيدن ترانه و همچنين تماشاي رقص حرام است. اگر حرام است آيا ما بايد روابط اجتماعي با دوست و فاميل را قطع كنيم و در مراسم شادي و جشنهاي آنها شركت نكنيم؟نگاه كردن به دختران بدون قصد لذّت اشكال دارد؟ در صورتي كه فقط بگويد خوشگل است چطور؟حكم رقص زن در مجلس عروسي چيست؟آيا ميشود با مانتو به جاي چادر نماز خواند در صورت مثبت بودن، نوع مانتو و چگونگي پوشش آن را ذكر نماييد.حدود حجاب براي زنها در اسلام چه اندازه است؟ اگر زنان جوراب نپوشند اشكالي دارد يا خير؟ آيا جوراب به عنوان حجاب پا براي زنان لازم است يا خير؟عدهاي از فاميلها مقيد به رعايت مسائل شرعي مثل حفظ حجاب نيستند، بعضي مردان فاميل هم پاسور بازي ميكنند. اگر اعتراض كنم توجيه ميكنند. لطفاً واضح و روشن بفرماييد آيا من جهت ديد و بازديد ميتوانم با آنها رفت و آمد كنم؟فرق بي حجابي در فيلم تلويزيوني با عكس در مجلات و روزنامهها و... چيست؟وقتي زني چادر سفيد نماز را ميگذارد ياد عروسي ميافتد و لذت ميبرد آيا اين لذت باعث ايجاد ريا در نماز نميشود؟اگر كسي در يك مجلس عروسي رقصيده، ولي از اين كار خود پشيمان و توبه كرده است و از اين مجلس فيلمبرداري شده و صاحب فيلم راضي نميشود اين قسمت فيلم را حذف كند، الان چارهاش چيست؟ آيا توبهاش هم مورد قبول خداوند قرار ميگيرد؟چرا خداوند حجاب را براي زنان واجب كرده است؟اگر با برادر شوهرمان حرف بزنيم و شوخي كنيم اشكال دارد؟  1. 2388 از 4632