مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر بين پيشاني و مهر در حين سجده، چادر (يا چيزي ديگر) حايل شود، نماز چه حكمي دارد؟استفاده از آلات مثل طبل، سنتور، تار، پيانو در عروسيها و ميلاد ائمه (ع) و نيز آموزش آنها براي مردان و زنان چه حكمي دارد؟ آيا طبل و دايره بدون زنگوله چه حكمي دارد؟الف) آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعي باشد، جايز است؟

ب) بر فرض جواز، آيا جايز است اين كار توسط پزشكان اجنبي صورت بگيرد؟ و آيا فرزندي كه از اين طريق به دنيا ميآيد ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند؟

ج) بر فرض كه عمل مذكور في نفسه جايز نباشد آيا موردي كه نجات زندگي زناشويي متوقف بر آن باشد، از حكم عدم جواز استثنا ميشود؟

ديدن تصاوير زنان نامحرم و بد حجاب كه از تلويزيون پخش ميشود چه حكمي دارد؟در زندگي مشكلي دارم كه نميتوانم و خجالت ميكشم براي كسي شرح دهم، اين مشكل كه يك بيماري جسمي است باعث پريشاني جسمي و روحي و همچنين باعث تغيير نظر اطرافيان نسبت به من شده است. از دختراني هم نبودهام كه مشكلات خود را با پسران خياباني در ميان بگذارم چون از اين كار به شدت متنفرم چندين بار به خود كشي دست زدهام چون ميخواهم از اين راه خود را از سختيها برهانم چون هيچ چاره ديگري براي خود نميبينم. لااقل با خودكشي هم خود و هم خانوادهام را راحت ميكنم و تبعيضي را كه خدا و خانوادهام بين من و ساير فرزندان قائل شدهاند را ديگر نميبينم از شما خواهش ميكنم كه مشكل من را حل كنيد.اگر فردي ناخواسته با والدين خود بد رفتاري كند در حالي كه آنان مقصّر باشند چگونه ميتوان جلوي نفرين آنان را گرفت؟

هميشه سعي ميكنم كه گناه نكنم ولي با اين وضعيت جامعه و زنهاي بيحجاب گاهي چشمانم دچار خطا ميشوند و بلافاصله استغفار ميكنم ولي روز از نو روزي از نو، آيا چارهاي براي اين معضل هست، با اينكه قرآن هم ميخوانم ولي از همين مقدار گناه هم قلبم مكدّر ميشود، راهنمايي نماييد.نگاه كردن به فيلمهاي خارجي با توجه به صحنههاي مبتذل و بي حجاب و با توجه به اينكه دچار گناه يا منكري نشويم چه حكمي دارد؟آيا نگاه كردن دختران به ورزش كشتي از طريق تلويزيون و به صورت مستقيم حرام است؟ اگر حرام است پس چرا پخش ميكنند؟در برخورد با اعضاي خانواده، خصوصاً پدر و مادرم، گاه عصباني شده و از روي لجبازي به حرفها و پيشنهادهايشان گوش نميكنم. در امور جزئي و كوچك نيز عصباني ميشوم. لطفاً بفرماييد چگونه در رفع اين نقايص بكوشم تا به پدر و مادرم ثابت كنم آنها را دوست دارم.مدت دوسال است با مردي عروسي كردم كه هيچ مهري از اوبه دل ندارم چرا بااينكه از هيچ كاري برايش دريغ نكرده ام خيلي آزارم مي دهد بايد درمقابلش رو بزنم تا به من اعتنا كند ، صفات بدش بيش از صفات خوبش مي باشد . دروغ گويي ، كينه توزي ، بي فكري ، سيگار كشيدن ، قدرنشناس چگونه درمانش كنم ؟ مي ترسم از آينده ام اميدوارباشم ياخير ؟ چه توصيه هايي داريد.
جواني هستم كه تازه تشكيل زندگي داده ام . دردوره نوجو.اني با والدين خود بدرفتاري كرده ام الآن بسيار شرمنده ام ، بااينكه بارها رضايتشان را اعلام داشته اند ا لآن از شدت خجالت توان عذرخواهي ندارم شايد حتي گريه ام بگيرد . خيلي دوست دارم تا وقتي زنده ام اين كاررا انجام دهم تا بعد از مرگشان دچار پشيماني نگردم . لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.
  1. 2389 از 4632