مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشويي بطور يكسان بهره مي گيرند و پيوند زناشويي پيوندي است بر اساس منافع مقابل طرفين با اين حال چه دليلي دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادي به عنوان مهريه به زن بپردازد وانگهي آيا اين موضوع به شخصيت زن لطمه نمي زند , و شكل خريد و فروش به ازدواج نمي دهد ؟
آيا مي توان به خاطر عشق به خدا، از ازدواج پرهيز كرد؟
آيا در اسلام سفارشي به ازدواج فاميلي شده است ؟
چگونه زن و شوهر مي توانند آرامش بخش همديگر باشند؟
مهريه حضرت فاطمه ( س ) چقدر بوده است ؟
آيا ازدواج يوسف با زليخا بعد از فوت عزيز مصر واقعيت دارد؟
چرا پيامبر مسلمانان را از ازدواج با زنان عقيم منع فرمود؟
مراد از ( ازواج مطهره ) در آيه 70 زخرف چيست ؟
روايت ( بدي زن مهر سنگين است بهترين زنان كساني هستند كه زيبا وكم حرف هستند ) را تفسير كنيد .
قرآن ازدواج مجدد را به رعايت عدالت مشروط كرده است و مردان هرگزنمي توانند عدالت را رعايت كنند بااين وجود آيا مي توانند بازهم ازدواج كنند؟
چرا در روايات در مواردي ازدواج موقت حرام شده است ؟
علت اينكه پيامبر ( ص ) دستور به پرهيز از زنان چشم آبي داده چيست ؟
  1. 2393 از 4632