مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين كه خداوند فعّال مايشاء است ، با اختيار و آزادي انسان منافات ندارد؟
ديدگاه شيعه درباره جبر و تفويض چيست؟
آيه « كذالك يطبع اللَّه علي كلّ قلب متكبّر جبّار ؛ اين چنين خداوند بر هر قلب متكبّر و جبّاري مهري زند . » چگونه با انتخاب و آزادي متكبّران و جبّاران سازگار است؟
{P - سوره فاطر ، آيه 35 . P}
انسان داراي اختيار است ؛ ولي عوامل نظام هستي نيز در كار است . چگونه با وجود اين عوامل ، انسان ها به درجات عالي مي رسند؟
نقش انسان در تعيين سرنوشت خويش چيست؟
آيا خوبي و بدي در انسان ذاتي است؟
چرا از آغاز آفرينش ، برخي از فرزندان آدم ( عليه السلام ) پرهيزگار و مؤمن و برخي كافر و ظالم شدند؟
آيا نداشتن استقلال با مختار بودن سازگار است؟
آيا اراده و اختيار را خدا خلق كرد و انسان در اين اختيار - چون ساخته خداست - مجبور است؟
اگر تقدير در كار است ، چگونه انسان مختار و آزاد است؟
دامنه جبر تا كجاست؟
چرا خداوند ، كه اختيار هر چيز در دست اوست و به انسان عقل و كتاب آسماني عطا كرده است ، او را نمي دارد كه به راه راست در آيد؟
  1. 240 از 4632