مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

برادري دارم 23 ساله كه تك فرزند پسر خانواده است از 18 سالگي ناراحتي اعصاب دارد كتابها را پاره كرده پدر و مادر و مرااذيت ميكند و مانع ازدواج من شده است لطفاً مرا راهنمايي كنيد.زني 27 ساله هستم كه شش سال است ازدواج كرده و داراي دختري سه ساله هستم. همسرم كارمند مي باشد و اختلاف سني ما پنج سال است. شوهر با خانواده ام مشكل دارد. ايشان اهل نماز نيست و اعتقادات ضعيفي دارد و سيگاري است و گاهي مشروب مي خورد. دولت دارد تنها باشد و با دوستانش بيرون برود. وقتي مخالفت كردم، بند انگشت مرا شكست. تصميم گرفتم از او جدا شوم، ولي فكر مي كنم به او علاقه دارم. آيا مي توانم زندگي ام را سرو سامان دهم يا طلاق به صلاح من است؟

پسري هستم 27 ساله كه ده ماه است با دختري 19 ساله ازدواج كرده ام و هر دو ديپلم داريم. خانوادة همسرم از نظر مالي بهتر و از نظر اعتقادي ضعيف تر است. چگونه مي توانم اين اختلاف فرهنگي را كه بسيار كم است، از بين ببرم؟

دختري هستم كه پس از اخذ فوق ديپلم با جواني آشنا شدم كه شغل ثابت و مشخصي نداشت ولي به او علاقهمند بودم و ازدواج كردم و صاحب يك دختر شدم كه نه سال دارد او با رفاقت با دوستان اهل معتاد شد طلبكارانش در محيط كارم آبرويم را بردهاند. او در تهران مشغول به كار شده و آخر هفته به منزل ميآيد. نميدانم آيندهام به كجا ميرسد. شما بگوييد چه كنم؟

مردهايي كه پس از ازدواج از حقوق و اختياراتي كه اسلام به آنها داده سوءاستفاده ميكنند، با آنان چه بايد كرد؟

اگر كسي با اين كه ازدواج كرده و همسر دارد به شخص ديگري علاقهمند باشد، ولي قصد خيانت نداشته باشد چه اشكالي دارد؟

فردي به خواستگاري يكي از نزديكان من آمد و چون صلاحيت لازم را نداشت به او جواب رد دادم، اما او كه بسيار علاقهمند به ازدواج بود اقدام به بستن بخت دختر كرد و ظاهرا موفق شد. چه توصيهاي براي رفع اين حالت داريد؟

فلسفة اين كه بعد از فوت پيامبر، مردم نميتوانند با زنان پيامبر ازدواج كنند چيست؟ مدرك آن كدام است؟

زني با مردي ازدواج كرد و به علت ناسازگاري طلاق گرفت. مجدداً با مرد ديگري ازدواج كرد كه داراي دو پسر بود، كه پسران ناتني اين زن محسوب مي شدند. بعد از مدتي از مرد دوم هم طلاق گرفت و با مرد سومي ازدواج كرد، سپس از او هم طلاق گرفت. مجدداً با پسر ناتني خودش از شوهر دومي ازدواج كرد و در حال حاضر با او زندگي مي كند. از نظر اسلام اين گونه ازدواج چه حكمي دارد؟

چرا دو جواني كه يكديگر را دوست داشته و لياقت ازدواج با هم را دارند، (به دليل مخالفت پدرها و مادرها) نمي توانند زندگي مشتركي را تشكيل دهند؟

اگر زن و مردي بيوه كه هر كدام داراي فرزند هايي هستند، با هم ازدواج كنند، اين بچه ها با هم محرم مي شوند؟

اگر پسري از كودكي شير خالة خود را خورده باشد، ايا با دختر خالةخود محرم است؟ ازدواج آن دو چگونه است؟

  1. 2403 از 4632