مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان در جامعه ، بر سرنوشت خويش حاكم است ، يا جامعه بر او حاكم است؟
نقش انسان در پيش آمدن و حوادث زندگي چيست؟
اگر انسان آزاد آفريده شده و در دين ، اجباري نيست ، پس چرا در برابر كارهاي زشت خويش بايد كيفر شود؟
روشن است كه انسان فقير گرفتار است، رهنمود دين براي نجات از فقر چيست؟
حكم كسي كه چند نفر را كشته و بعد از اينكه توبه نموده شهيد شود چيست؟
كسي كه معتاد به مواد مخدر است كمك به او كه داراي عيال و اولاد است چگونه است؟
چرا انسان با اين كه پوچي ظواهر فريبنده اين جهان را مي داند، تحت تأثير آنها قرار مي گيرد؟
از آنجا كه انسان نيازمند دوستي با ديگران است آيا به قاعده و ضابطه هم نيازمند است؟
چرا انسان عبرت پذير نيست؟
چرا در جامعه انساني، انسانها - برخلاف حيوانات كه براساس قانون تنازع بقا زندگي مي كنند - حق ندارند انسان ضعيف تر از خود را از ميان ببرند و بايد از قانون تعاون بقا پيروي كنند؟
چرا خداوند آدميان را به گونه اي نيافريده است كه به پيامبران((عليهم السلام)) نيازمند نباشد؟
آيا انسان هاي به دور از تمدّن مانند مردمان متمدّن در روز قيامت، به بهشت يا دوزخ مي روند؟
  1. 241 از 4632