مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حقيقت دارد كه به فتواي آقاي بهجت و آقاي صافي كساني كه الان محتاج ازدواج و مسكن هستند بايد خمس بدهند؟

چرا اجازه مرد بعد از ازدواج در كارها لازم است؟

در مورد خود ارضايي مفصّل توضيح دهيد و راه مبارزه آن را بنويسيد؟ آيا تأثيري بد در ازدواج و بچهدار شدن ميگذارد؟

چرا يك مرد مسلمان ميتواند با يك زن غير مسلمان ازدواج كند، ولي زن مسلمان نميتواند با مرد غير مسلمان ازدواج كند؟

آيا شيطان ازدواج كرده و فرزنداني دارد؟

چرا زنهاي پيامبر اسلام(ص) پس از رحلت حضرت حق ازدواج نداشتند؟

علت و شرايط تحقق صيغه چيست؟

مسئله قسمت در ازدواج چه اندازه صحت دارد؟

آيا شخصي كه ميتواند صيغه موقت را براي زن بيوه كه راضي است بخواند، احتياج به دو شاهد دارد؟

آيا حضرت مهدي(ع) ازدواج كرده و همسر و بچه دارد؟ اگر چنين است، با چه خانوادهاي ازدواج كرده است؟

آيا روش ازدواج و فرزنددار شدن ائمه معصومين مانند ديگر انسانها بوده است؟

چرا كنيزان بدون صيغه محرميت به صاحبان خود محرم ميشوند؟ چرا صيغه نميشوند؟ آيا ارزش عقد شدن را ندارند؟

  1. 2410 از 4632