مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شغل من دبيري است . دختري به بهانه ياد گرفتن درس اينك به من علاقه مند شده است. از جواب نامة قبلي خرسند هستم، ليكن آن دختر با اين كه من زن و بچه دارم، به من اظهار علاقه مي كند كه با او ازدواج كنم . اگر چه من نيز تا حدودي به او علاقه مندشده ام، ولي از اين كه اعتماد مردم نسبت به من سلب شود مي ترسم. لطفاً مرا راهنمايي فرماييد:

ام كلثوم دختر حضرت علي(ع) با چه كسي ازدواج كرد؟

چرا ازدواج سخت شده است؟ علل سختي و مشكلات ازدواج چيست؟

چرا كسي كه ازدواج نكند، نصف دين او كامل نميشود؟

در خصوص ازدواج يا عدم ازدواج امام زمان(عج) توضيح دهيد.

حق پدر و مادر خصوصا وقتي كه از دنيا رفتهاند، برگردن فرزند چيست؟

اگر دو نفر از نظر خانوادگي خواهر و برادر باشند و به هر علتي از هم جدا شده باشند و بعد از سالها جدايي كه همديگر را نميشناسند، با هم ازدواج كنند و بعد از دو سال و تولد يك بچه متوجه شوند كه خواهر و برادر همديگر و ازدواج آنها حرام است، تكلف زوجين و فرزند آنها چيست؟

آيا دختر و پسر قبل از ازدواج و درهمان برخورد اول مثلا مراسم خواستگاري ميتوانند بدن يكديگر را به صورت عريان براي شناخت و پسنديدن مشاهده كنند؟

آيا امام زمان(ع) ازدواج كرده است؟

آيا حتما براي ازدواج بچهها بايد استخاره كنيم؟

كسي كه قبلا از طريق صدقه تأمين مس شد، حالا ازدواج كرده است، باز صدقه به او تعلق ميگيرد؟

آيا ميتوان خطبه نكاح موقت را به زبان فارسي اجرا كرد؟ آيا بايد در حضور وكيل يا واسطه، خطبه عقد نكاح موقت جاري شود؟

  1. 2412 از 4632