مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پدر اينجانب به خاطر اعتماد بي جا و امضا نمودن چك براي يكي از دوستانش، در زندان قصر به سر مي برد. پدرم يك شخص مؤمن، جانباز انقلاب و عاشق امام است ولي با اين وضع خانوادةما به عنوان خانوادة زنداني تبعات ناراحت كننده اي را جدا از مشكلات اقتصادي متحمّل مي شود. زماني كه خواستگار براي من و خواهم مي آيد، وقتي مي فهمد پدرم زنداني است، مي رود و ديگر بر نمي گردد، با اين كه ما را قبول كرده است. اين مسئله مرا رنج مي دهد و به بن بست رسيده ام و احساس مي كنم هيچ كس حاضر نيست با تمام محسناتي كه دارم، با من ازدواج كند. مرا راهنمايي كنيد جواني كه امكان ازدواج ندارد،چگونه مي تواند خود را از گناه حفظ كند و با اين نياز چه بايد بكند؟ آيا تنها ايمان داشتن به خداوند مي تواند پاسخگوي اين نياز باشد؟

با داشتن يك دختر 14 ساله، ازدواج مجدّد نموده ام، در صورتي كه دختر جديد من در سنّ 8 سالگي بوده است. الآن تكليف اقوام شوهرم از قبيل پدر شوهر و برادر شوهر در قبال دخترم چيست، چون او آن ها را به عنوان پدر بزرگ و عمو پذيرفته است. اكنون اگر بگوييم: از آن ها دوري كن، باعث رنجش او مي شود. از لحاظ شرعي تكليف چيست؟

رابطة دختر و پسر نامحرم كه فقط قصد ازدواج با هم دارند، ولي اكنون به دلايلي از جمله اقتصادي شرايط ازدواج را ندارند و رابطة آن ها فقط از طريق مكان تلفني مي باشد، چه حكمي دارد؟

اگر در هنگام عقد، شرايطي را كتباً در عقد نامه قيد كنم و فردي كه با من ازدواج مي كند آن را امضا كند، اين كار از لحاظ شرعي اشكال دارد؟ به عنوان مثال فردي كه با من ازدواج مي كند حق ندارد براي من خارج از شهر خودم مسكن تهيه كند.

دختري 18 ساله و محصّل هستم. در زمينة ازدواج مشكل دارم و آن مشكل در خصوص جهت جنسي ازدواج است كه در كنار جنبة معنوي وجود دارد و بايد آن را پذيرفت. من ميل جنسي را نفي نمي كنم ولي مشكل اين است كه ارضاي اين ميل از طريق ازدواج، اين امر مقدس را ناپاك مي كند و احساس حقارت مي كنم. برايم مطلب جديدي در اين خصوص بنويسيد. نه مطلبي كه بارها خوانده ام و شنيده ام.

خانواده ام در ترم آخر دانشگاه دختر عمويم را برايم خواستگار كردند و عقد شرعي و غير رسمي خوانده و قرار شد سه سال در نامزدي باشيم، ولي خانوادة دختر بر خلاف قرار داد اصرار دارد الآن كار را يكسره كنيم. از طرفي همسرم در مراسمي كه دعوت مي شويم با وضع خيلي زننده ظاهر مي شود و در برابر اعراض من مي گويد: اين وضع براي من عادي است و تا زماني كه به صورت رسمي عقد نشده ام، شما حق امر و نهي ندارد. تكليف من چيست؟ آيا مي توانم ازدواج را به هم بزنم؟

پدر بزرگم زمين مخروبه اي داشت كه به پدرم بخشيد و پدرم مشغول ساختن خانه شد. وقتي كه ساختمان نيمه تمام شد متأسفانه پدرم فوت كرد. بعد از او مادرم از حقوق پدر آن را تكميل كرد. بعد از مدتي مادرم شوهر كرد و پدر بزرگم آن خانه را به عموهايم داد و پس از اعتراض من گفت: وصيت نامه اي نوشته ام كه يك اتاق براي تو و اتاق ديگر براي خواهرت و اتاق پايين مال مادرت، در صورتي كه ازدواج نكند. ولي ادعا مي كرد زميني را كه به پدر شما بخشيدم پس گرفته ام. چند سؤال مطرح مي كنم:

1- زميني را كه پدر به فرزندش مي بخشد آيا مي تواند پس بگيرد با توجه به اين كه دو طبقه ساختمان در آن ساخته و داراي يتيم هايي است؟

2- وضع ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر(همسر پدرم) و ما فرزندان چگونه است؟

3- در صورت سهيم بودن پدر بزرگ و مادر بزرگ در اين ارثيه پس از مرگشان به چه كسي مي رسد؟

4- آيا عموهاي من حق حضور و ساكن شدن در اين منزل را دارند؟

5- در صورت تعلق گرفتن حق به ما، حقوق پايمال شدة مادر طي 21 سال گذشته چگونه مي شود؟

6- وضع پرداخت مهرية همسر متوفي چگونه و بر عهدة چه كسي است؟

بهترين سنّ براي ازدواج چه سنّي است؟ اختلاف سنّ پسر و دختر تا چقدر خوب است؟ آيا پسر بايد خانه، ماشين و كار داشته باشد؟

دختري بعد از ازدواج با رضايت شوهرش به كاري مانند تعليم رانندگي مي پردازد. آيا نارضايتي پدر از اين كار تأثيري دارد؟

آيا آية36 احزاب در مورد زينب دختر عمه پيغمبر (ص) است كه حاضر به ازدواج با زيد، غلام آزاد شدة رسول خدا(ص) نشد مي باشد؟

در بعضي موارد افراد واژه هايي را براي دعا به كار مي برند كه اشتباه است، مثلاً دعا مي كنند: خدايا! ما را عاق والدين مكن. مگر خداوند عاق والدين مي كند كه چنين دعايي مي شود؟ آيا چنين دعا كردن اشكال دارد؟ آيا جسارتي به ذات اقدس خداون نمي گردد؟

اگر زن شوهرداري با مردي زنا كند، آيا مي تواند پس از فوت شوهرش با او ازدواج كند؟

  1. 2414 از 4632