مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود آموزشگاه ازدواج براي جوانان زير نظر دولت خوب است ؟

من قصد ازدواج با افراد مومن را دارم , ولي خواستگارانم انسان هاي متديني نيستند. به نظر شماچه كار مي توانم بكنم ؟

10 اينجانب 22سال سن دارم و چون بسيار به مسائل نجس و پاكي حساس هستم , دوست ندارم ازدواج كنم و بچه دار شوم , چون فكر مي كنم ممكن است مثلاً من در بيرون خانه باشم و بچه خود را كثيف كند وممكن است جاهاي مختلف هم نشسته باشد يا اين كه همسر به نظريات من عمل نكند پس بهتر مي دانم در خانه بمانم و ازدواج نكنم . نظر شما چگونه است ؟

اينجانب دانشجوي بيست ساله هستم و در درس ها به علت اين كه فكرم متوجه ازدواج شده موفق نيستم . به مادرم گفته ام كه با دختري كه خودم انتخاب كرده ام و فردي با ايمان و مطمئن هست ازدواج كنم . ولي موافقت نمي كند و مي گويد بعد از اتمام درس ها و سربازيت ازدواج كن , مي ترسم مانند بعضي از جوان هامنحرف بشوم . اميدوارم راهي درست پيش پاي من بگذاريد كه بتوانم به زندگي خود مسير درست و عقلاني بدهم .

اگر پدر و مادري، دختري را مجبور به ازدواج با شخصي كه مورد علاقه او نيست بكنند، تكليف دختر چيست و چه بايد بكند؟

اينجانب آموزگار مدارس بجنورد هستم بعد از 19سال زندگي مشترك , همسرم مرحوم شد و اكنون 22ماه است كه با سه فرزندم زندگي مي كنم . ضمناً يك همكار فرهنگي شوهرش فوت كرده و داراي يك پسر 18اله است خيلي تمايل دارد با او ازدواج نمايم . آيا درست است با ايشان ازدواج نمايم ؟ در خصوص انتخاب همسرمناسب مرا راهنمايي فرماييد.

اينجانب پسري 23ساله و دانشجوي سال سوم مهندسي عمران هستم . از امور و اتفاقات و قضا و قدراين دنيا هيچ نمي فهمم , دعا مي كنم به استجابت نمي رسد, لحظه اي آرامش ندارم . مي خواهم ازدواج كنم , امّا پدر ومادرم سخت مخالفت مي كنند. مي گويند از رويي با سعادت دانشجو معارض است . خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد ومشكل مراحّل كنيد.

ازدواج فرزندان حضرت آدم 7چگونه بوده است ؟

حضرت ابوالفضل چندمين فرزند امام علي(ع) بودند؟ دقيقاً در چه سالي متولد شدند و در چه سالي بهشهادت رسيدند؟ در چند سالگي ازدواج كردند و نام همسر و فرزندانش چه بود؟ به طور كلي در خصوص سيرهاخلاقي، كرامات آن حضرت، و وضعيت خانواده و مادر بزرگوار آن حضرت برايم توضيح دهيد؟

مي خواهم ازدواج كنم و دو مورد را هم انتخاب كرده ام , ولي تا به حال اين امر ميسر نشده است . لطفاًبگوييد چه بايد بكنم ؟

آيا پسري كه مسلمان يا شيعه است , مي تواند با دختري كه مسيحي است , ازدواج كند؟ آيابرعكس آن هم جائز است ؟

آيا اگر دختري با امر پدرش به ازدواج مخالفت كند، كار حرامي انجام داده؟ اگر دختري با نهي پدرش از ازدواج مخالفت بكند، يعني ازدواج بكند، كار حرامي انجام داده است؟

  1. 2422 از 4632