مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر دختر نخواهد ازدواج كند و در خانه پدري بماند و پدر هم راضي نباشد، غذاهايي كه پدر به دختر دهد، حرام است؟ آيا نمازش در خانه پدر باطل است؟

حكم لواط از نظر ازدواج فاعل با محارم مفعول چيست؟

دوست دارم با يكي از همكارانم كه خانم 23ساله اي است , ازدواج كنم , ولي او به خاطر وضعيت بد مالي من , به من رغبتي ندارد. چه كار مي توانم بكنم ؟

با توجه به اين كه سهم ارث زن از شوهر متوفا 18 است، اين جانب كه مدير دبيرستان هستم، پس از ازدواج درآمدم، در زندگي مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تا حق من پايمال نشود و در زندگي مشترك آينده حقوقي من محفوظ باشد.

از لحاظ جسمي مشكل دارم، ولي به علت وضع بد مالي ميترسم به پيش پزشك بروم عمل دوم كه مرا از رفتن نزد پزشك باز ميدارد، اين است كه ميترسم مبادا پزشك به من بگويد مريضي تو خطرناك است و اين مطلب روي زندگي آينده و ازدواج من تأثيرمنفي بگذارد.

در حق پدر و مادر و دوستان ظلم زياد كردهام واين موضوع مرا رنج ميدهد. چگونه اين حقالناس را جبران كنم، درحالي كه رو به رو شدن با آنها و گفتن مطلب به آنها برايم مشكل است.

بفرماييد چگونه ميتوانم از بيمارستان شهيد انصاري رودسر به بيمارستان ايرانيان در شهر دوبي انتقال پيدا كنم تا از اين طريق مشكل ازدواج و نابساماني اقتصاديم حل شود؟

اين جانب دختري 22 ساله هستم كه با اجبار خانواده با پسري ازدواج كردم و دو سال است كه به خانه پدرم آمدهام هميشه احساس ميكنم كه با شوهرم رابطه غير مشروع دارم. لطفاً بفرماييد آيا اصلاً اين عقد صحيح بوده است و يا اين چنين عقدي نياز به طلاق دارد؟ اين شخص نفقه نداده است و اگر طلاق ندهد تكليف من چيست؟

جواني 27 ساله و داراي تحصيلات دانشگاهي هستم كه متأسفانه مدّت دو سال است بيكار هستم. چندي قبل به خواستگار دختري 19 ساله دانشجو كارداني رفتم كه به دلايلي كه برايم روشن نشد، به من جواب رد داد. بار دوّم به خواستگاري رفتم، جواب رد داد و بار سوم پدر دختر گفت كه دختر قصد ازدواج ندارد، اما مادر دختر گفت كه دخترم راضي است. به هيچ نحو راهي براي تماس و صحبت ندارم تا از نظر خود دختر مطّلع شوم. چگونه مي توانم اين مشكل را حل كنم؟

من ده ماه از خواهرم بزرگ ترم، اما احساس تنهايي ميكنم، چون خواهرم بيشتر مورد توجه است. به من بگوييد كه با خواهرم كه بيشتر از من اجتماعي است. و مرا براي خوشبختي و ازدواج خود مانع ميداند، چه بكنم؟ چه كار كنم كه تنفر از خودم دور كنم؟ با خواهرانم و پدر و مادرم چگونه رفتار كنم و چه رفتاري داشته باشم كه مرا تنها نگذارند و مرا محرم رازشان بشمارند؟

بنده با پسر عمويم صيغه شدم، ولي بعد از يك هفته به هم خورد. در برابر خواستگار جديد تكليفم چيست؟ آيا بايد به او بگويم؟

ازدواج فرزندان آدم 7چگونه بوده است ؟

  1. 2423 از 4632