مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نذر كردم شهورخوبي پيدا كنم , مدتي بعد جواني به خواستگاريم آمد كه خانواده شهيد بود وخانواده اي بسيار خوب داشت , خودش هم انسان نجيبي به نظر مي رسيد ولي در تحقيقات معلوم شد كه دوستان نابابي دارد ودر مجالس لهو ولعب شركت مي كند و رقاص خوبي است خانواده ام به همين دليل باازدواج ما مخالفند حال من چه بايد بكنم ؟

اگركسي از آغاز بلوغ، جهت پرداخت خمس، حسابرسي به مال و اموال خود نكرده و هم اكنون مقداري سرمايه دارد و مقداري بدهكار است و جهت امر ضروري مانند ازدواج به اين پول و سرمايه نياز دارد، آيا ميتواند اول بدهكاري خود را پرداخت كند و امر ضروري را انجام برساند و آن وقت، مبلغ باقي مانده را جزء مانده سالينه محسوب كند خمس آن را پرداخت نمايد يا اين كه بايد خمس مال و اموال را بدهد و بعد اگر باقيمانده بدهي خود را پرداخت نمايد، بعد امر ضروري را انجام دهد؟

پولي را كه انسان براي كارهاي ضروري و واجب مانند ازدواج جمع نموده و قناعت زيادي كرده است تا بتواند براي اين كار پس انداز داشته باشد، آيا به چنين پس اندازي خمس تعلق ميگيرد؟ اگر تعلق ميگيرد، چقدر است؟

آيا اذن پدر و مادر در ازدواج دختر شرط است؟

آيا ازدواج موقت شاهد لازم دارد؟

در بعضي از محيطها، كودكان و نوجوانان به علت ناآگاهي، به اعمال بدي از قبيل وطي با حيوانات دست مي زنند و بعد از سن بلوغ آن كار را ادامه مي دهند و يا استمنا مي كنند. اگر آن شخص توبه كند، توبه او پذيرفته مي شود؟ چنين شخصي پس از توبه هميشه گريه و زاري مي كند و مي گويد من ديگر ازدواج نميكنم و ارضاي شهوت از راه حلال انجام نميدهم، چون مدتي آن معصيت را انجام دادهام! لطفاً بفرماييد چگونه او را نصيحت كنيم؟ آيا چنين شخصي مي تواند درجات معنوي و جايگاه بلندي نزد خدا پيدا كند؟

پسري را بسيار دوست دارم و دلم مي خواهد با او ازدواج كنم ولي او مي گويد دوستت دارم، امّا نميخواهم با تو ازدواج كنم. چگونه فراموشش كنم؟ چگونه ذهن و فكر خودم را از ازدواج دور كنم و به درس مشغول گردم؟

قصد ازدواج با يك دانشجو را دارم. تقاضاي راهنمايي دارم.

در مورد مسئله ازدواجي كه مي گويند: شب عاشورا انجام گرفته است , توضيح دهيد.

كدام عقل سليم و كاملي قبول مي كند كه در شب آن چناني عروسي صورت بگيرد؟!

در چه صورتي طلاق مبغوضترين حكم حلال است؟ جواني متدين با دختري ظاهراً نماز خوان ازدواج ميكند، اما بعد مطلع ميشود زنش داراي فساد اخلاقي و انحراف بوده و بعد از عقد اصلح نشده و اشتهار به فساد دارد، و خانوانده او ناصالح هستند با اوصافي كه ذكر شد، آيا طلاق اين زن جايز است؟ توضيح دهيد.

حكم شرعي صيغه چيست و آيا محل مخصوصي براي اين كار وجود دارد؟

شخصي كه به علل گوناگون از قبيل تحصيل، ازدواج، مسكن و... تاكنون موفق به پرداخت خمس خود نشده است، از نظر شرعي و فقهي حكمش چيست؟ شايان ذكر است هم چنان امكان پرداخت خمس برايم مهيا نيست.

  1. 2424 از 4632