مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا به فتواي فقها اذن پدر يا جد در ازدواج موقت با دختر باكره شرط نيست ؟

در حديثي اسماعيل گويد: امام صادق 7به من فرمود: آيا متعه كرده اي ؟ عرض كردم : به خاطرداشتن زن نيازي به ازدواج موقت ندارم . حضرت فرمود: در اين صورت هم دوست دارم كه ادزاج موقت كني و سنّت رسول خدا6را زنده بداري . با اين حال چطور تا حضرت فاطمه 3زنده بود, اميرالمؤمنين 7نكاح موقت انجام نداد؟

آيا ازدواج موقت حتماً بايستي در شناسنامه و دفتر ازدواج ثبت شود؟ در صورتي كه مرد و زن راضي باشند و يك روحاني صيغهء عقد موقت را بخواند و در جايي ثبت نشود, آيا ازدواج باطل است ؟

نحوهء اجراي عقد نكاح موقت را در صورتي كه مرد از طرف زن وكيل باشد, به طور عربي كامل بنويسيد.

آيا ازدواج موقت با زن هاي كافري كه اهل كتاب نيستند, مانند گاوپرست ها, هندوها و بودائيان جائزاست ؟ آيا اين مطلب صحيح است كه با زن هاي كافر به دليل قاعدهء تسلط مسلمان بر كافران مي توان هم بستر شد؟

آيا ازدواج موقت با زن هاي اهل كتاب جائز است ؟ آيا نحوهء خواندن عقد مانند خواندن عقد براي زنان مسلمان است ؟

آيا در ازدواج موقت رضايت زن اوّل شرط مي باشد؟ اگر بدون رضايت وي , انسان دست به ازدواج بزند, چه حكمي دارد؟

اين جانب به يكي از دختران فاميل علاقهء زيادي دارم و دوست دارم با او ازدواج كنم . او هم راضي است . البته از اين مطلب كسي به جز يكي از بزرگ ترها اطلاع ندارد. سن من 21سال و او هفده ساله است . لطفاً مراراهنمايي كنيد.

آيا در صيغه (ازدواج موقتي ) كه فقط براي ايجاد محرميت براي دختر خوانده مي شود, باز اذن ولي ّدختر شرط است ؟ چرا؟

آيا امام زمان 7ازدواج نموده اند و داراي فرزند هستند؟

دائماً در اين فكرم كه آيندهام چه ميشود؟ شريك زندگي دائمي ام كيست؟ و چگونه آدمي است؟

ديدهام و شنيدهام ؛ افرادي بعد از ازدواج هزاران مشكل پيدا كرده و كارشان به طلاق كشيده شده است، بيشترين مشكل از طرف مردها ايجاد ميشود، پدرم را بسيار دوست دارم و به او افتخار ميكنم، بسيارند پسراني كه شراب ميخورند و... اما خيلي به راحتي عدهاي به آنها دختر ميدهند لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

ازدواج اشتباه يك خواهر و برادر و بچه دار شدن آن ها چه حكمي دارد؟

  1. 2427 از 4632