مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونگي ازدواج با حوريه هاي بهشتي و زاد و ولد در بهشت را توضيح دهيد.

چه لزومي دارد صيغه عقد به زبان عربي باشد؟ آيا صيغه چي. ي غيرا. توافق طرفين است؟ اگر دو نفر توافق كنند كه با هم ازدواج كنند( دائم يا موقت) كفايت نميكند؟

بدون داشتن هرگونه آشنايي با شخصي ازدواج كردم و در طول ازدواج حركاتي از من سر زد كه موجب رنجش خانوادهء شوهرم شد, اگر چه از رفتار و حركات شوهرم راضي نيستم . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

در زمان كدام پيغمبر حرمت ازدواج خواهر و برادر قرار داده شد.

اگر دختري به جهتي بكارت خود را از دست داد, آيا اذن وليّ ساقط مي شود؟ مثلاً اگر دختري بر اثرورزش يا بيماري يا حادثه اي , بكار او زائل شد, در ازدواج باز اذن ولي شرط است ؟ اگر دختري به دروغ ادعا كند كه بكارت او با زنا يا به جهت ديگر ازاله شده و اختيار ازدواج را به دست گيرد, چگونه است ؟

دليل فقهي و علمي حرمت ازدواج با محارم چيست ؟

اگر دختر و پسري با هم صحبت كنند و پسر قول ازدواج به دختر بدهد و تمام اسرارش را به او بگويد,آيا دختر بايد به انتظارش بماند تا از او خواستگاري كند يا مي تواند با ديگري ازدواج كند؟

پسر خوب و داراي شغلي به خواستگايم آمده , در صورتي كه خواهر بزرگ ترم هنوز شوهر نكرده است . در اين خصوص راهنمايي ام كنيد كه چه كار كنم و برخوردم با پدر و مادر چگونه باشد. ضمناً بيان كنيد كه سن مناسب ازدواج براي دختر و پسر چه سني است ؟

ما دختران يك خانواده همه تحصيل كرده ايم و از نظر زيبايي خوب هستيم , ولي به خاطر اخلاف ورفتار اجتماعي پدرمان , در عذاب هستيم . موقع ازدواج ما دير شده , ولي كسي به فكر ما نيست . به خدا نجات ما ازاين ناراحتي از ساختن مسجد مهم تر و واجب تر است . لطفاً ما را راهنمايي كنيد.

ازدواج فرزندان حضرت آدم و حوا چگونه انجام گرفته است ؟

دختر 29 ساله مجرد هستم، با مشكلاتي مانند اختلاف پدر و مادر نفهميدن عوارض تجرد و از دسترفتن موفقيتهاي خوب ازدواج و عصبي بودن مادر 71 ساله چه كنم؟

كودكي كه براي عمره مفرده مُحرم شده است، بايد طواف نساء و نماز آن را به جا آورد؟ چنان چهانجام ندهد، آيا ميتواند ازدواج كند؟

  1. 2428 از 4632