مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در ازدواج مذكور چه حقي مرد بر زن و يا زن بر مرد دارد و طرفين چه لذت هايي ميتوانند از هم ببرند؟

در مورد ازدواج راهنمائيم نماييد؟

در مورد ازدواج با دختري كه خودم ميشناسم يا با دختري كه از خويشان است و پدر و مادرم پيشنهاد ميكنند راهنمايي كنيد.

منظور از اين كه ميگويند در موقع زناشويي نبايد رو به قبله بود، چيست؟ افقي يا عمودي؟

عوض و بدل كردن دو دختر و پسر در ازدواج را توضيح دهيد.

دختر يا پسري كه بيماري خاصي داشته و قصد ازدواج دارند, چه موقعي بايد موضوع بيماري خود را با شخص مقابل مطرح كند, آيا احاديثي در اين زمينه آمده است ؟

اگر دختر يا پسر احتمال مي دهند كه بتوانند تا حدودي از نظر اعتقادي برطرف مقابل خودتأثير بگذارند, آيا ازدواج آن ها صحيح است ؟

ازدواج دختر و پسري كه از نظر اعتقادي با هم تفاوت دارند و فقط در اعتقاد به اصول دين وبرخي فروع دين مشترك اند, چه حكمي دارد؟

نظر به اين كه در دادگاه , طلاق تأخير افتاده و زوجه حاضر نشده است طلاق بگيرد, آيا از نظرشرعي صحيح است به لحاظ حرمت و رعايت مصالح عنوان شود زوج صيغهء طلاق را جاري كرده است , هرچند در دفاتر رسمي ثبت نگرديده باشد؟

هشت سال است كه ازدواج كرده ام و فقط يك سال با شوهرم بوده ام . شوهرم در آذربايجان غربي خدمت مي كند و من در مركز بهداشت كار مي كنم و با فرزندم در منزلي استيجاري در روستا بسر مي بريم .

من و همسرم هر چه تلاش مي كنيم با انتقال يكي از ما موافقت نمي شود, لطفاً ما را راهنمايي كنيد؟

مدتي است كه ازدواج كرده ام . خانوادهء همسرم اجازه نمي دهندبا همسرم صحبت كنم و يا او را به خانهء خود بياورم . مي گويند در ميان ما رسم نيست كه قبل از جشت , عروس و داماد خلوت كنند. آيا شرعاً صحيح است ؟ افزون بر اين كه به گناه مبتلا مي گردم اين مشكل را چگونه حل كنم ؟

علاقه اي عميق به دختري پيدا كرده ام كه خواهر يكي از دوستان دوران دبيرستانم است .دوستي ما دو جانبه است و مادر وي نقش به سزايي در ارتباط ما دارد, اما مادرم راضي به ازدواج ما نيست . اگربر طريق عشق و وفا باقي بمانم , با قلب شكستهء مادر چه كنم ؟!

  1. 2432 از 4632