مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كسي كه اخيراً ازدواج كرده ، ولي رفتار زنش قابل تحمل نيست و گاهي مثل ديوانهها رفتار ميكند ديگر سيستم عصبياش مختل ميشود و در آن لحظه نصيحت نميپذيرد و دعوا به راه مياندازد، آيا ميبايست طلاقش داد، يا صبر نمود؟

دختر و پسري كه خواهان ازدواج هستند، نيز متدين بوده و همديگر را پسنديده اند، آيا به اين بهانه كه مثلاً پدر دختر يا پسر آدم بدي است، ميتواند دليلي براي عدم ازدواجشان باشد؟

آيا ازدواج مسلمان با فرد مسيحي يا يهودي جائز است؟

ازدواج با دختري كه پدرش درآمد حلال مخلوط به حرام داشته و نسبت به اين مسأله بي توجه بوده، جايز است (در صورتي كه دختر علم كامل به اين مسأله داشته و هيچ اعتراضي نداشته است)؟

استخاره در مورد ازدواج با توجه به اين كه گاهي خوب مي آيد و گاهي بد وظيفة من در مورد آن چيست؟

چرا ازدواج ميان ما به عنوان يك مسئله واجب مطرح است، ولي در هيچ ديني واجب نيست؟

با توجه به اين كه در اسلام ازدواج موقت دختر مشكلي ندارد، ولي قانون جمهوري اسلامي آن را منع كرده است، چرا؟

آيا در جهان آخرت، ازدواج و توليد مثل وجود دارد؟

دوستي دختر و پسري كه بعدها با يكديگر ازدواج كنند و طيّ سال ها با هم در ارتباط باشند، ايراد شرعي دارد؟

چنانچه در امر ازدواج، حق انتخاب مسكن با مرد باشد، بهتر است يا زن (از نظر شرعي)؟

چرا خانم ها نمي توانند صيغه كنند، ولي آقايان مي توانند؟(پ)

چرا در اسلام ازدواج موقت جايز است؟ آيا اين مسئله موجب گسترش فحشا نمي شود و اصلاً فرقي با آن دارد؟

  1. 2438 از 4632