مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق تبعيض و تفاوت چيست؟ دليل تفاوت و تبعيض چيست؟ آيا با عدل الهي سازگار است؟

چرا تبعيضات نژادي از نظر اسلام مردود است و چرا بايد فقير و ثروتمند باهم برابر باشند؟

ـ461ـ
باشند؟
كدام يك از خلفاي پس از پيامبر بنيان تبعيض نژداي و امتياز طبقاتي را در جامعه مسلمين گذاشت؟
چرا تبعيضات نژادي از نظر اسلام مردود است و چرا بايد فقير و ثروتمند باهم برابر باشند؟

نمونه اي از روش تبليغي«مصعب بن عمير» را ذكر كنيد؟
حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام مي دهد، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح((عليه السلام)) ظهور نمايد؟
چرا مسلمانان به اندازه مسيحيان تبليغ نمي كنند؟
عوامل موفقيت در تحصيل چيست؟
اگر رمز موفقيت در تحصيلات ترك گناه است پس چرا غربي ها از ما جلوترند؟
نگرش اسلام به مسئله تحصيل علم و مبارزه با بي سوادي چگونه است ؟
با اينكه پيامر اسلام((صلي الله عليه وآله)) مردم را به تحصيل و دانش دعوت كرده است چرا امروز بسياري از مسلمانان بيسواد و تحصيل نكرده هستند؟
كدام قشر بيشتر نماز مي خوانند چرا ؟
  1. 244 از 4632