مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر زن و مرد بيوهاي كه هر كدام داراي فرزند هستند با يكديگر ازدواج كنند آيا فرزندان اين دو با هم محرم خواهند بود؟

سن و موقعيت ازدواج از ديدگاه قرآن كريم چگونه است؟

در كدامين سوره به مسائل ازدواج و احكام زنا و عذاب آن اشاره شده است؟

چرا مرد ميتواند چهار همسر داشته باشد، ولي زن فقط با وجود يك شوهر نميتواند ازدواج مجدد داشته باشد؟

دربارة ازدواج فرزندان آدم توضيح دهيد؟

از چه راهي ميتوان به ايمان، تقوا، عفت و... دختري كه ميخواهيم با او ازدواج كنيم پي برد؟

آيا ازدواج از نظر قرآن امري واجب است؟

چند بار است كه از شما دربارة عاق والدين ميپرسم، ولي متأسفانه جوابي دريافت نكردم، لطفاً مفصّل در اينباره توضيح دهيد.

آيا پس از رسيدن شخص به سنّ بلوغ، ميتوان او را به ازدواج وا داشت؟

لطفاً با بيان دليل بفرماييد در آيه شريفة: وَ أَنكِحُواْ الاْ ?َيَـَمَيَ...وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ نِكَاحًا، منظور از لا يجدون چيست؟ هم چنين دربارة وجوب ازدواج توضيح دهيد.

حقوق والدين نسبت به فرزندان چگونه است؟

آيا استخاره از قرآن در همه كارها درست است يا تنها در موارد خاص (مثل ازدواج) ميتوان انجام داد؟ آيا اگر كسي بر خلاف استخاره عمل نمايد با شكست روبرو خواهد شد؟

  1. 2443 از 4632