مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درحلال بودن ازدواج موقت شكي نيست اما اينكه خيلي ها ازدواج نكردند ودوست دارند از آن ثواب زياد برخوردار بشوند ويا به گناه نيفتند اينها بايد كجا بروند نمي توانند كه به هر زني بگويند،اگر زن بيوه آشنا باشد مي ترسند آبرويشان برود، آيا خانه عفاف درسته درمشهد هست، لطفاً راهنمايي كنيد وآدرس آن مكان را بدهيد ؟

اينكه مي گويند اگر ازدواج كني نصف دينت كامل مي شود يعني چه؟ درصورتي كه من ازدواج كردم وازمعنوياتم كمتر شده حتي همسرم، آيا اين حديث درمورد همه صدق ميكند؟

آيا امام زمان زن وفرزند دارد؟ درصورتي كه ندارد آيا خداوند غريزه جنسي را درهمه قرار نداده وآيا ازروايات استفاده نمي شود كه مردم بايد ازدواج كنند وثواب زيادي دارد ودرمذمتش احاديث فراوان داريم. اگر ازدواج كرده چند تا فرزند دارد وكجا زندگي مي كنند؟

در زمان حضرت آدم ( ايشان دو فرزند دختر و دو فرزند پسر داشتند كه هر كدام از پسر ها با يكي از دختران ازدواج مي كنند ، آيا اين عمل زنا نمي باشد؟

هابيل و قابيل پسران حضرت آدم باچه كساني ازدواج كرده اند, مي گويند حوريه اي از بهشت آوردند. آيانسل انسان آميخته اي از انسان وفرشته است؟

1- آيا درقرآن وروايات اشاره اي نشده است كه قبل از خلقت جهان وآفرينش هستي ووجود خداوند ابتدا چه بوده است؟

2- هابيل و قابيل (پسران حضرت آدم ) با چه كساني ازدواج كردند؟

3- آيا كساني كه ولايت علي ـ عليه السلام ـ را قبول ندارند وارد بهشت مي شوند يا خير؟ لطفا توضيح دهيد.

چرا بايد ازدواج كنيم؟

جوانان اين خطه اسلامي با وجود اين همه تهاجم فرهنگي از سوي استكبار جهاني وهمچنين بيكاري وگراني و كمبود چگونه خود را محافظت نمايند تا به گناه آلوده نگردند؟ ازدواج يكي ازمعضلات و دغدغه جوانان است، با اين معضل چگونه برخورد خواهد شد؟

سازمان ملي جوانان گفته است كه يك ميليون و 250 هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت. در اين تحقيق تعداد دختران در دو گروه سني 20-24و25 تا 29 سال و تعداد پسران در دو گروه سني 25 تا 29 سال و 30 تا 35 ساله مطالعه شدهاند و با در نظرگرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دختران گروه سني پايين تر تمايل بيشتري نشان مي دهند آيا اين دختران بي شوهر مي مانند؟

براي چه اينقدر براي ازدواج جوانها سخت گيري مي كنند ؟

راجع به ازدواجورفع موانع موجود برسر راه آن توضيح بفرمائيد .

در مورد قسمت و يا تقدير برايم سؤال پيش آمده است.آيا در تمام امور و از جمله موضوع مهم ازدواج انسان خود به طور كامل قادر به انتخاب و تصميم گيري هست يا خير؟ اگر هست چطور و اگر نيست يا كمي نظر او مهم است چگونه؟ اگر مقدور است از احاديث نيز در پاسخ به اين سؤال استفاده شود.

  1. 2446 از 4632