مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان زن فاسد را مي تواند صيغه كند؟

آيا تفاهم اخلاقي بين زن و مرد در غير معصومين ممكن است؟ و چه كار بايد كرد كه زندگي پربركت و روحاني باشد؟

نسل آدم در ابتدا چگونه ازدواج كردند؟ در حاليكه فرزندان آدم نسبت به هم نمي توانند ازدواج كنند؟

آيا امام زمان( ازدواج كرده اند؟

فردي هستم كه يك سال هست ازدواج كرده ام، بزرگترين مشكلي كه براي من بوجود آمده اين است كه همسرم فيلم هاي غيرمجاز نگاه مي كند و اصرار دارد كه من هم نگاه كنم، ولي وقتي كه مخالفت مي كنم، بنده را حقير مي شمارد و مي گويد اگر ميخواهي همين است، در غير اين صورت هر كاري كه مي خواهي بكن. لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه من چگونه مي توانم با چنين شوهري زندگي كنم، در صورتي كه از تمامي لحاظ ايشان محبوب مي باشند؟

جواني هستم 22-23 ساله درآمدي وكاري ندارم كه ازدواج كنم، چطور مي توانم بر بيشتر گناهان دروني خود غلبه كنم، و راه حل جلوگيري از گناه چشم، بدن، دست چيست؟

مباركترين شب و روز براي امر خطير ازدواج چيست؟

چرا با اينكه عوامل مشروع ازدواج و صيغه وجود دارد جوانان به عوامل نامشروع متوسل مي شوند؟

چرا در جامعه اي كهاين قدر فساد رواج پيدا كرده است، و جوانها هم قدرت ازدواج ندارند، چرا ازدواج موقت در جامعه ما جا نيفتاده است و چنين مراكزي هم نيست كه كساني كه نمي توانند ازدواج كنند به آنجا مراجعه كنند؟

چه راه هايي براي ارضاي ميل جنسي قبل از ازدواج وجود دارد؟

آيا امام زمان( ازدواج كرده اند يا خير؟ لطفاً در صورت امكان توضيح دهيد.

در امر ازدواج آيا نظر پدر و مادر شرط است؟

  1. 2448 از 4632