مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آثار نماز جماعت چيست ؟
جامعه اي كه در آن نماز خوانده نشود چگونه جامعه اي خواهد شد؟
چرا نماز در ظاهر خسته كننده است ؟
چرا دانش آموزان به درس و كلاس بيعلاقه شدهاند
راه دوری از عمل خود ارضايي چيست؟
چه كنيم تا محيط از ما تاثير پذير باشد نه ما از محيط
احساس خستگي از دنيا باعث شده كه آرزوي مرگ كنم و چنانچه خودكشي جايز بود اقدام مي كردم لطفا مرا راهنما
راههاي موفقيت در درس چيست؟
راههاي كنترل شهوت چيست؟
براي تغيير آداب و رسوم بي جا و سنتي در هنگام چه راهي را پيشنهادمي كنيد؟
بنده تمايل به طلبه شدن دارم ولي پدر و مادرم مخالفت مي كنند تكليف من چيست؟
در دبيرستان دختري را ديدم كه مدتي است سخت دلباخته او شدم چگونه از اوخواستگاري كنم؟
  1. 245 از 4632