مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي ازدواج مردد هستم كه چه كسي را انتخاب نمايم و آيا مي توانم ازدواج نمايم و آيا قادر به همسرداري خواهم بود و چه كسي را انتخاب نمايم و داراي چه خصوصياتي باشد؟

آيا صيغه ثواب دارد؟ اگر ثواب دارد چرا در كشور به آن اهميت داده نمي شود. اگر بخواهيم كسي را صيغه كنيم بايد در شهر خود به كجا مراجعه كنيم؟

اينجانب مدت پنج ماه است كه ازدواج نموده ام در اين مدت هيچ گونه مشكلي با طرف خود نداشته و ندارم تنها موضوعي كه من رازجر مي دهد نداشتن اعتماد همسرم به جامعه مي باشد. سؤال بنده در اين مورد است كه چگونهبا سوءظني كه همسرم نسبت به جامعه دارد و حتي اين سوءظن دامن من را هم گرفته.برخورد نمايم آيا با بي اعتنايي مي توان سوءظن او را نسبت به افراد پيرامون خود برطرف كرد يا با ارائه دلايل بهتر مي توان اين نقطه ضعف او را برطرف نمود من بارها و بارها با او صحبت نموده ام اما چنين به نظر مي رسد كه هيچ گونه تأثيري در او بوجود نيامده و در اين كار مستأصل مانده ام و نمي دانم چگونه شك و بدبيني او را نسبت به خود و خانواده خود و افراد پيرامون او برطرف نمايم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

مي خواهم صيغه موقت بيان شده و لطفاً بر خلاف رساله بيشتر توضيح دهيد؟

اگر با جنس مخالفي نزديكي كني و نطفه هم بسته شود و بعد از مدتي با او ازدواج كني آن بچه زنا زاده و آن عمل زنا مي باشد؟

در مورد جزيره الخضراه و ارتباط احتمالي آن با آقا بقيه الله (عج) توضيح فرماييد. و اينكه در مورد ازدواج و فرزندان آقا امام زمان (عج) در زمان كنوني مطالبي را برايم بنويسيد؟

من به فرزندانم قول دادم كه تا هر وقت به تحصيل ادامه دهند كمكشان كنم ولي بعد از ازدواج طبق اعلام بخودشان كمكي نخواهم نموده وظيفه شرعي نسبت به فرزندان بعد از ازدواج چيست؟

زني كه شوهرش فوت كرده و داراي دو دختر است با مردي كه همسرش فوت كرده و داراي 3 پسر است قصد ازدواج با يكديگر را دارند آيا فرزندان اين دو با اين ازدواج به يكديگر محرم ميشوند؟ اگر جواب منفي است چه كار بايد كنند تا مشكلي از اين حيث براي زندگي مشترك با وجود فرزندان طرفين در يك منزل پيش نيايد؟در رسالهها آمده كه فرزند حاصله از عقد غيردائم و نيز همسر موقت مرد حق خرجي از مرد ندارد. آيا اين مسئله فقط براي عقد غير دائم است يا براي عقد دائم هم دلالت دارد؟خواهر اينجانب با شخصي ازدواج كرده است كه خواهرم به عنوان همسر دوم ايشان بوده است. از همسر اول چند دختر دارد و بنده خواهان ازدواج با يكي از آن دختران هستم ولي دامادمان اصلاً اجازه نميدهد و ميگويد شرعاً اشكال دارد. لطفاً حكمش را بفرماييد.مردي كه زن اول خود را طلاق داده ميتواند دوباره با همان ازدواج كند، با او حرام ميشود يا نه؟من يك دختر را دوست دارم كه خانواده من هم ميدانند و ميخواهم با او ازدواج كنم ولي خانواده نميگذارند. حال اگر من بخواهم در ماه مبارك رمضان نزد او بروم به طوري كه خانواده نفهمند و با او صحبت كنم يا مثلاً دست او را بگيرم. آيا اين كار اشكال دارد يا خير؟  1. 2453 از 4632