مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيـه 49 سـوره مـريـم در مـورد ابـراهيم مي گويد : و وهبنا له اسحق و يعقوب مابه ابراهيم اسحاق و يعقوب را بخشيديم , چگونه در اين آيه موهبت وجود اسماعيل نخستين فرزند بزرگوار ابراهيم اصلا مطرح نشده , با اينكه نام يعقوب كه نوه ابراهيم است صريحا آمده است ؟
چرا فرزندان نامشروع از برخي مناصب محرومند ؟ آيا فرزندان نامشروع به بهشت مي روند ؟
چـرا شـيـعـه , فرزندان علي بن ابي طالب ( حسن و حسين عليهماالسلام ) را فرزندان رسول خدا صلي اللّه عليه و آله مي خواند ؟
فرزند نامشروع گرايش بسيار زياد به بدي دارد در حالي كه فرد در تولدش نقشي نداشته آيا با عدل الهي در تناقض نيست ؟
براي برخورداري از فرزند صالح، چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟
آيا نام گذاري فرزند به غير نام هاي اسلامي ، اشكال دارد؟
اراده فرزندان نسبت به پدر و مادر چگونه است؟
اگر فرديكه از توان مالي ضعيفي برخوردار است باز نياز به دادن خمس وزكات دارد ، لطفاً شرايطش را بنويسيد وچگونه است ؟
من مادري هستم كه نسبت به فرزند خود بي مهرم وبه وي اهميت نمي دهم ، البته بيماري اعصاب هم دارم . لطفاً توصيه هاي لازم راجهت رفع اين مشكل بيان فرماييد؟
من مادري هستم كه باداشتن شوهري صبور ومهربان متأسفانه خودم نسبت به فرزندان هيچگونه احساس عاطفي مادرانه ندارم ، به درسهايشان كمك نمي كنم ، آنها رادعوا مي كنم ، شوهرم احساس مي كند من حرف دلم را به او نمي گويم وهميشه مي گويد تو احساس مي كني من غريبه هستم حتي اگر فرزندم صورتش را برصورت پدر بزند احساس مي كنم دچار كمبود است . لطفاً جهت رفع اين مشكل مرا ياري فرماييد . چكار كنم ؟
انسان تا چه اندازه تحت تأثير محيط و خانواده است و آيا اين امر اختيار و انتخاب انسان را از ميان نمي برد؟
3- چگونه ميتوان در زندگي موفق شد آن هم از راه خدا ؟
  1. 2458 از 4632