مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا برخي از رهبران مذهبي مدعي هستند كه بايد با غريزه مبارزه كرد ؟
غريزه با الهام چه فرقي دارد ؟
چه كنيم كه روحيه اي اميدوار داشته باشيم ؟
در مقاصدي كه نتيجه اش به شكست مي انجامد ، چگونه از صدمات حامل آن بايد نجات يافت ؟
چرا در برهه اي از زندگي هر كاري مي كنيم شكست مي خوريم ؟
با آنكه باور مذهبي داريم ، بسيار اوقات دچار حالتهاي گوناگون ، مثل خستگي ها ، وازدگي ها مي شويم . چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
روش ترك اعتياد چگونه است ؟
براي جلوگيري از شهوت چه بايد كرد ؟
آيا شهوات اصالت دارند ؟
آزادي جنسي در منظر دين چقدر توسعه دارد ؟
كسي كه مي گويد دين من وجدان من است آيا خلاف گفته است ؟
وجدان توحيدي با وجدان اخلاقي چه فرقي دارد ؟
  1. 2463 از 4632