مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

انسانهايي كه از قدرت تعقل كمتري برخوردارند چگونه مي توانند مثل ديگران به كمال وظيفه را ادا كند ؟
آن كمالات بلند معنوي كه در اشخاصي مثل امام ( رحمه الله ) و شهيد بهشتي و شهيدمطهري و . . . وجود داشت ، آيا براي ما آدمهاي عادّي هم زمينه دارد ؟
منظور از خود در خودسازي چيست ؟
چرا در قرآن ، انسان را عجول و بخيل خوانده است ؟ آيا اين به معناي تبرئه انسان از گناهكاري نيست ؟
حالات رواني ما معلول چيست ؟ مثلاً بعضي زود رنج هستند و بعضي خير . . . ؟
چه چيزهايي باعث عقده هاي روحي ( رواني ) مي شوند ؟
انسان چگونه به كمال مي رسد ؟
از قوا و استعدادهاي خود چگونه استفاده كنيم ؟
مقامات انسان در قرآن و روايات چگونه تصوير شده است ؟
درمان وسواسي چگونه است ؟
وقتي در دستورات ديني به ويژه احكام طهارت و نجاست دچار تكرار تا حد وسواس مي شويم و در اصطلاح به دلمان نمي چسبد ، چه بايد كرد ؟
احكام پايه كه انسان را به طور كامل از وسواس خارج مي كند چيست ؟
  1. 2465 از 4632