مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معيار هوشمندي بالا چيست ؟
حواس ظاهري كه مورد قبول دانشمندان بوده است چند حس است ؟
آيا حواس پنجگانه در درك خود اشتباه نمي كنند ؟ اگر اشتباه نمي كنند پس چرا موارد زيادي ديده مي شود كه خطا كرده اند ؟
حس ششم چيست ؟
آيا ممكن است كه حافظِ معلومات انسان سلولهاي مغز باشد ؟
وقتي كه پاي عقيده و حمايت از كشور در ميان باشد . با ترس از مرگ چگونه برخورد كنيم ؟
پرسش : چرا بعضي وقتها انسان حالتي بينابين دارد ، يعني نه خوشحال است نه غمگين ؟
احساس نشاط و خوشي چگونه در زندگي تأمين مي شود ؟
درمان گرفتگي هاي روحي چيست ؟
درمان افسردگي چيست ؟
آيا سرگرمي و تفريح در دين ، مجاز است ؟ چه نوع سرگرمي را پيشنهاد مي كنيد ؟
وجود ترس و خجالت در خود ، نشانه كمبود است ؟
  1. 2466 از 4632