مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معني اين جمله چيست ؟ از نظر اسلام فكر و شعور حاكم بر جهان مادي است ؟
آيا عقل در كالبد انسان است يا در خارج از انسان ؟
مفهوم خرد چيست ، چگونه شناخته مي شود و رابطه آن با دين از لحاظ پي جويي چه مي باشد ؟
رابطه جسم آدمي باعقل چيست ؟
قرآن مجيد تفكر و تعقل را به قلب نسبت مي دهد ، چنانكه چشم و گوش را وسيله ديدن و شنيدن معرفي مي كند حتي جايگاه قلب را در سينه معين نموده آنجا كه مي فرمايد :
. . . ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ولي قلبهائي كه در سينه هاست نابينا مي شود و از طرفي « فيزيولوژيستها » پس از آزمايشهاي زياد باين نتيجه رسيده اند كه وسيله تفكر مغز است و كار قلب تنها پخش خون به نقاط مختلف بدن مي باشد و قلب بسان تلمبه خودكاري است كه دائماً در حركت مي باشد ؟
اول فكر به وجود آمد يا كار و يا انسان بدوي ؟
فرق بين عقل و روح چيست ؟
آيا ناداني و عاقلي ، كم فكري و هوشياري هم خدادادي است يا موقعيّت اجتماعي و غيره اين را به وجود مي آورند ؟
آرمانهاي انسان چيست ؟ و چه پاسخي براي آنها هست ؟
چگونه مي توان اعمال و افكار خويش را تحت تسلط منطبق و دين درآورد و اراده خويش را تقويت نمود ؟
چگونه بايد اراده را تقويت كرد ؟
سستي اراده چگونه برطرف مي شود ؟
  1. 2469 از 4632